Specjaliści

Mgr Katarzyna Białek

Mgr Katarzyna Białek prowadzi konsultacje psychologiczne dla Pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzieży, a także poradnictwo dla rodziców. Przyjmje w MindHealth Gdańsk.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie humanistycznospołecznym SWPS (ze specjalnością: psychologia kliniczna i zdrowia). Jest także absolwentką Psychoonkologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (studia podyplomowe). Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej.

Uczestniczyła m.in. w szkoleniach dotyczących objawów psychosomatycznych u dzieci i młodzieży, wczesnej interwencji psychologicznej wobec małego dziecka i jego rodziny, a także rozwoju psychicznego dziecka do 10. r.ż. Odbyła 3-stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem.

Brała udział także w wielu konferencjach branżowych i sympozjach, m.in:
- Pacjent w sercu oddziaływań medycznych;
- Codzienność z mukowiscydozą — wiedza praktyczna;
- Płodowy zespół alkocholowy: od diagnozy do terapii
- Nasz autyzm.

Jest współautorką artykułu naukowego pt. Parent’s Stress Predictors during a Child’s Hospitalization.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako psycholog szpitalny w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku, na oddziałach szpitalnych, w Przychodni Przyszpitalnej oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla dzieci. Pracowała z Pacjentami chorobami przewlekłymi i ich rodzinami, udzielając wsparcia i prowadząc psychoedukację. Zajmuje się w szczególności prowadzeniem czynności diagnostycznych i konsultacyjnych z zakresu psychologii (psychosomatyka, zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży).

Mgr Katarzyna Białek