Terapia Gestalt Gdańsk

Pomoc udzielana przez psychoterapeutów Gestalt daje nadzieję osobom odczuwającym dyskomfort psychiczny, a tym, którzy skorzystali z jej dobrodziejstw, daje większą radość i zdecydowanie lepszy komfort życia.

Terapia Gestalt w Gdańsku pozwala odkryć autentyczne pragnienia, emocje i potrzeby. Jej celem jest m.in. odbudowania autonomicznego systemu wartości. 

Terapia Gestalt w Gdańsku

Czym jest psychoterapia Gestalt w Gdańsku?

Terapia Gestalt jest spopularyzowanym nurtem terapeutycznym, który z powodzeniem praktykowany jest na całym świecie. Może być prowadzona w formie indywidualnych lub grupowych spotkań. W zależności od potrzeb Pacjenta, sesje terapeutyczne prowadzone są krótko- lub długoterminowo.

W tłumaczeniu z języka niemieckiego „gestalt” oznacza „całość”, a używane jako czasownik: „tworzyć całość”. Technika psychologii Gestalt ma pomóc Pacjentowi zrozumieć własne emocje i postawy, zwracając uwagę na pełny kontekst życia. W podejściu terapeutycznym ceni się dotychczasowe doświadczenie, autentyczne przeżycia i relacje międzyludzkie.

Nurt Gestalt traktuje psychikę jako niepodzielną całość, a wszystkie jej komponenty są wg niej od siebie współzależne. Sesje terapeutyczne skupiają się na rozwijaniu samoświadomości – świadomości swojego położenia w trybie rozumianym jako „tu i teraz”.

Pomoc psychologiczna w nurcie Gestalt: jak wygląda?

Model terapeutyczny Gestalt skupia się na wysokiej jakości relacji Pacjent-terapeuta, ponieważ z zasady uważa się, że wytworzona więź terapeutyczna ma fundamentalne znaczenie w procesie leczenia.

Współcześnie terapia Gestalt zakłada, że każdy człowiek nosi w sobie potencjał i możliwość korzystania z niego w pełni, jeśli spełniony zostanie warunek uświadomienia. Źródłem problemów pacjenta są zatem obszary znajdujące się poza świadomością jednostki.

Dzięki sesjom docieka się tego, jak mocno przeszłe doświadczenia i nadzieja upatrywana w przyszłości, mogą wpływać na obecne doświadczenia, czyli sytuację „tu i teraz”.

Psychoterapia Gestalt prowadzona w Gdańsku skupia się na człowieku i złożoności aspektów go dotyczących. Terapia pomaga lepiej zrozumieć siebie po to, aby móc efektywniej budować relacje z otoczeniem.

Etapy pracy z psychoterapeutą

W procesie terapeutycznym w nurcie Gestalt świadomość doznań jest istotnym elementem wpływającym na sposób rozpoznawania własnych potrzeb. Motywacją do podjęcia terapii często staje się ukształtowany mechanizm obronny wyzwalający nieprzyjemne emocje. Proces wyparcia jest nazywany przez terapeutów metody Gestalt odrzuceniem własnego Ja.

Unikanie kontaktu z własnymi doświadczeniami i uczuciami to kolejne warstwy odrzucania samego siebie. W teorii terapii Gestalt kolejno następującymi po sobie etapami są:

 • poziom działań fałszywych (kształtowanie idealnego obrazu samego siebie, wpływ autorytetu, wymogów i wzorców kultury);
 • lęk, opór i sprzeciw (unikanie doświadczania napięcia, człowiek boi się być tym, kim jest, w obawie przed konsekwencjami zachowania, wyśmianiem otoczenia, wykluczeniem, odrzuceniem);
 • impas (zachwianie równowagi wewnętrznej — poczucie pustki, martwoty, braku energii, trudność w podejmowaniu decyzji, Pacjent nie odwołuje się do tego czego chce i oczekuje;
 • implozja (zahamowana, niewyrażona emocja, postawa przejawiająca się sztywnością, bezruchem, zazwyczaj wiąże się z emocjami negatywnymi);
 • eksplozja / wybuch, wyrażenie emocji (jako ostatni etap procesu terapeutycznego, ujawnia się po przejściu przez stan implozji, wiąże się z wyrażeniem emocji: od gniewu do radości — zależy od nagromadzonej w warstwie implozyjnej energii).

Proces psychoterapeutyczny

Proces terapeutyczny prowadzony w nurcie Gestalt opiera się na trzech wartościach:

 1. Terapeuta umożliwia Pacjentowi aktywowanie własnych emocji, uczuć, myśli i doznań fizycznych;
 2. Terapia pogłębia świadomość nawykowych wzorców myślenia i działania utrwalające cierpienie Pacjenta;
 3. Psychoterapeuta uwrażliwia Pacjenta na to, jak posiadany bagaż negatywnych emocji i cierpienia wpływa na codzienne funkcjonowanie Pacjenta.

Zalecenia terapii Gestalt są zgodne z założeniami teorii terapii humanistycznej, której koncepcja koncentruje się m.in. na założeniu, że człowiek nie jest biernym odbiorcą, gdyż może różnie postrzegać świat – otoczenie.

W praktyce założenia psychoterapii Gestalt w Gdańsku zawierają kilka komponentów, w tym:

 • zasadę ucieleśnionej świadomości:

- świadomość własnych, ucieleśnionych reakcji, udostępnia szereg istotnych informacji, dzięki którym pacjent może stać bardziej responsywny (elastyczny, kreatywny);

 • wartość relacji:

- metody i techniki psychoterapeutyczne pogłębiają zdolność nawiązywania przez pacjenta relacji i rozumienia mocy spontaniczności;

-  zdrowe relacje międzyludzkie wpływają na ogólne samopoczucie;

 • model zmiany:

-  element terapii może w praktyce wspierać leczenie lub stać się dla pacjenta wyzwaniem;

-  w tym kontekście Gestalt, utrwalone idee i blokady są kwestionowane na rzecz rozwoju i zmiany.

Terapia Gestalt opiera się również na założeniu, że źródłem problemu Pacjenta jest nieumiejętność odczytywania własnych, wewnętrznych potrzeb. Trwanie w nawykach i trzymanie się błędnych przekonań uniemożliwiają rozwinięcie własnego potencjału.

Rozwój osobisty z terapią Gestalt w Gdańsku

Psychoterapeuci pracujący w nurcie Gestalt w gdańskiej placówce MindHealth: Centrum Zdrowia Psychicznego zachęcają Pacjentów do wprowadzenia w swoje życie 10 zaleceń terapeutycznych charakterystycznych dla tego nurtu, które można streścić następująco:

 • Skupianie się na tym, co tu i teraz;
 • Cieszenie się tym, co się ma i czego się doświadcza;
 • Powstrzymanie się od nadmiernego myślenia, prób wyjaśniania i oceniania rzeczywistości;
 • Szczere wyrażanie odczuć i emocji;
 • Niebronienie się przed przykrością i bólem: należy przyjmować je tak samo, jak przyjmuje się przyjemność i radość;
 • Postępowanie zgodnie z tym, co wewnętrznie uważa się za słuszne;
 • Branie odpowiedzialności nie tylko za swoje czyny, ale i myśli oraz postawy;
 • Bycie w pełni sobą i akceptowanie tego samego u innych.

Kto powinien skorzystać z psychoterapii Gestalt w Gdańsku?

Na terapię w nurcie Gestalt zapraszamy osoby z zaburzeniami psychicznymi w sferze emocjonalnej i psychosomatycznej. Z leczenia mogą korzystać zarówno Pacjenci ze zdiagnozowanym problemem (depresja, nerwica, stany lękowe), jak i osoby, które, choć nie odczuwają żadnych problemów natury psychicznej, pragną odblokować swój wewnętrzny potencjał, zwiększając jednocześnie swoją świadomość.

Terapia Gestalt w Gdańsku jest przeznaczona dla osób:

 • z zaburzeniami osobowości (chwiejność emocjonalna, osobowość lękliwa czy typu borderline);
 • z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną:

-  zaburzenia lękowe w postaci fobii;

- zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD, w tym z przewagą myśli, czy ruminacji natrętnych);

- nerwica urazowa;

- kryzys emocjonalny;

- długotrwały, nadmierny stres;

- alkoholizm, narkomania, lekomania;

- patologiczny hazard, pracoholizm, uzależnienie od telefonu;

 • z problemami w relacjach międzyludzkich;
 • w kryzysie emocjonalnym, zawodowym;
 • doświadczonych traumą;
 • DDA; DDD;
 • pragnących rozwinąć swój potencjał, doskonalić siebie i odkrywać własne zasoby.

Ile trwa psychoterapia Gestalt?

Terapia w nurcie Gestalt prowadzona w Gdańsku to jedna z metod, która z powodzeniem może być stosowana w leczeniu krótko i długoterminowym. Ważne jednak, aby umiejętności zdobyte przez Pacjenta utrwaliły się w jego psychice, dlatego zaleca się kontynuowanie terapii nawet jeśli Pacjent odczuwa już w jej trakcie znaczącą poprawę samopoczucia. O tym, ile powinna trwać terapia, decyduje psychoterapeuta w porozumieniu z Pacjentem. Zwykle jest to od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Po odbyciu cyklu sesji terapeutycznych Pacjent potrzebuje czasu, aby oswoić się z tym, z czym zapoznał się w trakcie leczenia i móc przewartościować dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnościami.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inne terapie w Twoim mieście:

Terapia Gestalt Gdańsk