Specjaliści

Mgr Weronika Chrapońska-Chmielewska

Mgr Weronika Chrapońska-Chmielewska - psycholożka i psychoterapeutka (Uniwersytet SWPS, obecnie w trakcie certyfikowanego, 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym). Prowadzi praktykę psychologiczną w przezwyciężaniu trudności, pokonywaniu kryzysów, trudnych momentów życia. Wspiera w osiąganiu zamierzonych celów. Pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania „co mi jest?” oraz „jak pójść dalej?” W pracy kieruje się dobrem klienta i kodeksem etycznym psychologa. Pracuje pod superwizją.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz psychoterapię par.

Wykształcenie:

 • Centrum CBT: 4 letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej, obecnie 3 rok;
 • Centrum Zdrowia Psychicznego Św. Trójcy w Płocku: Staż kliniczny na dziennym oddziale
  psychiatrycznym;
 • Uniwersytet SWPS: Psychologia kliniczna.

Obszary pracy:

 • lęk;
 • depresja;
 • niska samoocena;
 • rozwód, rozstanie, rozpad związku;
 • żałoba;
 • nerwica
 • i inne.

Praktyka zawodowa:
Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty osób dorosłych, od 2019 sprawuje również dyżury psychologa na telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia i kursy:

 • Kurs "Interwencję prawne w przypadku podejrzenia przemocy wobec dzieci" (2023),
 • Kurs „Terapia Schematów” (2021),
 • Kurs „Psychotraumatologia, problematyka stresu, psychoterapia PTSD” (2021),
 • Certyfikat Tutora Rozwojowego (wraz z praktyką, 2022),
 • Warsztaty „Mózgowe podłoże i zdrowotne skutki typowego i atypowego snu i aktywności” (2021),
 • Szkolenia: Praca na telefonicznej linii wsparcia psychologicznego, Pomoc psychologiczna, Żałoba
  dzieci i dorosłych (Fundacja Nagle Sami, 2021),
  Trening kompetencji trenerskich (Uniwersytet Warszawski, 2015),
 • Trening kompetencji liderskich (2011).
Mgr Weronika Chrapońska-Chmielewska