Specjaliści

Mgr Katarzyna Panek

Magister Katarzyna Panek jest absolwentką Psychologii o specjalności klinicznej na Akdemii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie poszerza swoje kwalifikacje zawodowe uczęszczając na na całościowy kurs psychoterapii systemowej w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, włączając osoby cierpiące na stres pourazowy, dzięki pracy w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. W dziedzinie resocjalizacji prowadziła profilaktykę zaburzeń pourazowych u pacjentów z niepełnosprawnościami. Prowadziła warsztaty dla dzieci, który ukończyły 3 rok życia, ich rodziców i dla grup.

Pracuje z osobami dorosłymi, przeprowadza terapie indywidualne, dla par i dla rodzin.
Regularnie poddaje swoją pracę superwizji u certyfikowanego superwizor

Mindhealth logo