Specjaliści

Mgr Agata Łażewska

Specjalista zajmuje się osobami dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

 • depresja,
 • interwencja kryzysowa,
 • lęk separacyjny,
 • mobbing,
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją,
 • problemy małżeńskie/problemy par,
 • problemy rodzinne,
 • przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie,
 • psychoedukacja rodziców,
 • samookaleczenia,
 • stany lękowe,
 • wsparcie okołorozwodowe,
 • wypalenie zawodowe,
 • zaburzenia lękowe inne,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia związane ze stresem.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Prowadzi także konsultacje, poradnictwo psychologiczne dla rodziców będących w sytuacji rozwodu/rozstania oraz doświadczających trudności wychowawczych.

Jako mediator rodzinny pomaga rodzicom w sytuacji rozstania/rozwodu w wypracowaniu porozumienia rodzicielskiego dotyczącego kwestii kontaktów dziecka z drugim rodzicem, dalszą rodziną czy zabezpieczenia finansowego.

Ma doświadczenie pracy w oświacie, organizacji pozarządowej, niepublicznej placówce medycznej oraz prywatnym ośrodku adopcyjnym.

Absolwentka szkolenia podstaw psychoterapii psychoanalitycznej. Uczestniczka 4-letniego, certyfikowanego szkolenia psychodynamicznego w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Pracuje pod stałą superwizją.

Absolwentka psychologii społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2001), studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej „Profilaktyka i terapia dzieci z trudnościami wychowawczymi” (2004) oraz studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny” (2015). Trener biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu EFS Grupy TROP (2010). Ukończyła szkolenie z mediacji rodzinnych prowadzone zgodnie ze Standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (2009). Członkini Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mgr Agata Łażewska