Terapia Gestalt Poznań

Z tego rodzaju pomocy mogą korzystać zarówno osoby w trudnej sytuacji życiowej i ze zdiagnozowanymi zaburzeniami,  jak i te, które pragną wzmocnić lub odkryć swój potencjał.

Terapia Gestalt w Poznaniu to jedna z najskuteczniejszych metod leczenia: sprawdź, dlaczego.

Terapia Gestalt w Poznaniu

Na czym polega terapia Gestalt w Poznaniu?

Osoby uczestniczące w terapii Gestalt zyskują wiele korzyści,  zwłaszcza że ma ona znaczący wpływ na życie, postrzeganie i codzienność. Celem terapii prowadzonej w tym nurcie jest odblokowanie procesu samoregulacji w oparciu o świadomość. Pacjentom zostaje przywrócone poczucie odpowiedzialności za swoje życie i szczęście z jednoczesnym zachowaniem autonomii wyboru.

Gestalt to szkoła psychoterapii, która wywodzi się z teorii uczenia się, psychologii postaci (gestaltyzm) i podejścia humanistycznego, zwanego inaczej fenomenologiczno-egzystencjalnym.

Celem terapii Gestalt w Poznaniu jest odkrycie samego siebie na nowo. Dzięki tak postrzeganej zmianie jest możliwe odnajdywanie nowych sposobów radzenia sobie z problemami. Pacjent wyzwala się spod nagromadzonych emocji i uczuć, przewartościowuje dotychczasowe postrzeganie sytuacji, zrywa z uzależnieniami i negatywnymi wzorcami myślenia.

Fazy terapii

Przebieg terapii jest podzielony na etapy – fazy, wśród których wyróżnia się:

 • Faza wstępna:
  - procedura analizy;
  - zawarcie z pacjentem kontraktu;
  - może być przeprowadzona w formie terapii krótkoterminowej;
 • Faza uświadomienia:
  - poszukiwanie tego co ukryte lub nieuświadomione;
  - treści przekazywane przez pacjenta w czasie przeszłym czy przyszłym ”ściągane” są do relacji „tu i teraz” czasu teraźniejszego;
  - elementy dramy, projekcji, pracy z ciałem;
 • Faza integracji:
  - pacjent przepracowuje swoje zachowania, przeżycia, objawy i sam podejmuje decyzje o tym, z czym „zostaje” a co „zmienia”;
  - poziom integracji oznacza, że osoba zaczyna akceptować to kim jest i jaka jest, a jednocześnie rozumie, że pewne kwestie nie mogą ulec zmianie;
 • Faza eksperymentowania:
  - sprawdzanie swojej skuteczności;
  - podejmowanie prób nowych postaw i zachowań;
 • Faza konsolidowania:
  - przenoszenie nabytych w trakcie terapii umiejętności i nowych zachowań do życia codziennego;
  - „prace domowe” ułatwiają przejście przez proces konsolidacji (ćwiczenie zachowań w „środowisku naturalnym”, na co dzień).

Psychoterapia Gestalt Poznań: zasady

Podstawowymi zasadami w podejściu psychologicznym Gestalt odnoszącymi się do sposobu rozumienia człowieka są:

 1. Samoświadomość:
  - zakłada się, że ludzie mają zdolność do uświadamiania sobie swoich emocji, myśli, doznań i spostrzeżeń;
  - wprowadzenie korzystnych zmian w swoim życiu wymaga rozwinięcia nowych sposobów odczuwania, myślenia i działania;
  - aby osiągnięcie „zmiany” było możliwe, niezbędne jest uświadomienie pacjentowi i przez pacjenta wzorców dotychczasowego sposobu myślenia i postrzegania oraz ich konfrontacja z przepracowaną zmianą;
 2. Odpowiedzialność:
  - Pacjent bierze odpowiedzialność za to, jaki jest i jaki się staje;
 3. Całościowość:
  - człowiek to zintegrowane ciało i umysł, emocje, myśli i doznania;
 4. Wartość:
  - Pacjent wspierany przez terapeutę samorealizuje się, odkrywając samego siebie;
 5. Obecność tu i teraz:
  - przeszłość i przyszłość są odtwarzane w danym momencie, z zachowaniem stanu teraźniejszego;
 6. Figura i tło:
  - w kontakcie ze środowiskiem Pacjent zmienia ostrość spostrzegania, w wyniku czego pewne przedmioty zaczynają się wyodrębniać, a inne pozostają w tle;
 7. Domykanie całości:
  - kwestie niedokończone i nieprzepracowane, związane z doświadczaniem, mają tendencje do stałego zaprzątania uwagi, w konsekwencji czego uniemożliwiają pełne przeżywanie chwili obecnej „tu i teraz”;
 8. Samoregulacja:
  - człowiek z natury, tendencyjnie dąży do utrzymywania stanu równowagi.

Podstawowe zalecenia dla Pacjentów

Zalecenia terapii Gestalt są zgodne z założeniami teorii humanistycznej. Mówią one:

 1. Żyj teraz, zamiast myśleć o przyszłości i wspominać przeszłość;
 2. Żyj tutaj – czyli skupiaj się na tym, co masz w obecnej chwili;
 3. Przestań sobie wyobrażać – zamiast marzyć i planować, zajmuj się tym, na co masz wpływ w danym momencie.
 4. Powstrzymaj niepotrzebne myślenie;
 5. Wyrażaj, zamiast wyjaśniać, oceniać, osądzać albo manipulować;
 6. Nie ograniczaj swojej świadomości: przyjmuj wszystkie odczucia, również te nieprzyjemne lub bolesne;
 7. Nie akceptuj bezrefleksyjnie żadnego „powinieneś” i „musisz” narzucanego Ci przez innych;
 8. Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli;
 9. Nie staraj się zmienić — akceptuj to, jakim jesteś, jeżeli jest to dla Ciebie dobre;
 10. Bądź sobą i pozwól na to też wszystkim osobom w swoim otoczeniu.

Dla kogo terapia Gestalt w Poznaniu?

Psychoterapia Gestalt pomaga Pacjentom rozwiązać problemy związane z wyrażaniem emocji i nauczyć ich czerpania satysfakcji ze swojego życia: zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Terapia wspiera Pacjentów w rozwiązywaniu problemów i wyjściu z trudnej sytuacji życiowej.

Gestalt jest klasyfikowana do psychoterapii elastycznych: może być prowadzona indywidualnie lub grupowo, w formie krótkoterminowej lub jako terapia długofalowa. Z sukcesem stosowana u osób w różnym wieku.

Każda osoba może zapisać się na terapię Gestalt w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Poznaniu. Nawet jeśli klient nie odczuwa trudności w sferze emocjonalnej czy psychicznej, może z powodzeniem odblokować drzemiący, nieodkryty potencjał, poprawić jakość swojego życia i zwiększyć własną świadomość.

Terapia Gestalt w Poznaniu jest przeznaczona w szczególności dla osób:

 • z zaburzeniami osobowości:
  - przykładem zaburzenia w sferze osobowości może być chwiejność emocjonalna, osobowość lękliwa czy typu borderline;
 • z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną:
  - zaburzenia lękowe w postaci fobii,
  - zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD, w tym z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych),
  - nerwica urazowa,
  - kryzys emocjonalny,
  - długotrwały, nadmierny stres;
 • uzależnionych:
  - alkoholizm, narkomania, lekomania,
  - patologiczny hazard, pracoholizm, uzależnienie od telefonu komórkowego;
 • z problemami w relacjach międzyludzkich;
 • z kryzysem w związku, problemami rodzinnymi, w sferze zawodowej, związanej z rodzicielstwem;
 • pragnących rozwinąć swój potencjał, doskonalić siebie i odkrywać własne zasoby.

Czas trwania leczenia

Terapia Gestalt sprawdzi się zarówno podczas krótko-, jak i długotrwałej psychoterapii. Najważniejsze jest to, aby zdobyte umiejętności oraz nowy sposób myślenia i działania utrwaliły się w psychice Pacjenta.

Najczęściej psychoterapia Gestalt w Poznaniu trwa kilka-kilkanaście miesięcy. Sam proces nierzadko przewartościowuje dotychczasowe sposoby radzenia sobie z problemami, dlatego uczestnicy potrzebują czasu, aby uporać się z tym co nowe i do tej pory nieznane.

Specjaliści zalecają, aby kontynuować rozpoczętą terapię nawet wtedy, kiedy Pacjent odczuje już korzyści wynikające z sesji terapeutycznych. Utrwalenie tego, co zostało przepracowane, jest miarą skuteczności i sukcesu terapeutycznego Gestalt.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia Gestalt Poznań