Terapia systemowa Poznań

Psychoterapia systemowa to pomoc rodzinom, które zmagają się z różnego rodzaju problemami rodzinnymi lub zaburzeniami u jej członków. Wspiera radzenie sobie z konfliktami i napięciami oraz wspomaga odbudowę relacji międzyludzkich. To jedna z najczęściej stosowanych metod.

Dowiedz się, na czym polega i ile trwa terapia systemowa w Poznaniu. Zapoznaj się z ofertą gabinetów MindHealth.

Matka i córka na terapii systemowej w Poznaniu

Na czym polega psychoterapia systemowa w Poznaniu?

Głównym założeniem terapii systemowej jest przekonanie, że człowiek funkcjonuje w różnych systemach – między innymi w rodzinie. System oddziałuje na jednostkę (i odwrotnie), a tym samym istotnie wpływa na jej stan emocjonalny i psychiczny. Dlatego psychoterapia systemowa przy rozwiązywaniu problemów koncentruje się na całym systemie i porządkowaniu go na nowo.

Psychoterapia systemowa zakłada, że przy rozwiązywaniu problemów należy uwzględnić relacje w systemie oraz to, jak jego poszczególne elementy wpływają na siebie. Skupienie się tylko na jednostce może okazać się niewystarczające i nie przynieść oczekiwanych zmian.

Terapia systemowa rozwinęła się w latach 40. XX wieku. Jej prekursorem był Ludwig von Bertalanffy, który opracował Ogólną Terapię Systemów. Obecnie wyróżnia się:

 • terapię strukturalną – rodzina jest systemem otwartym poddawanym ciągłym zmianom, dlatego najważniejsza jest jej elastyczność i możliwości adaptacyjne;
 • terapię strategiczną – jest to terapia nastawiona na rozwiązanie problemu;
 • terapię systemowo-komunikacyjną – według niej rodzina jest systemem otwartym, w którym najważniejsza jest odpowiednia komunikacja.

Główne cele

Celem psychoterapii systemowej jest poprawa funkcjonowania danego systemu. Ważnym elementem terapii jest odnalezienie podłoża problemu, a następnie podjęcie dostosowanych do niego działań, które zmieniają strukturę rodziny i pozwalają jej zażegnać kryzys, poprawić swoje relacje, naprawić komunikację, przywrócić możliwości adaptacyjne i wyznaczyć granice.

W czasie terapii systemowej w Poznaniu możliwe jest:

 • swobodne wyrażanie uczuć i emocji;
 • przedstawienie swojego punktu widzenia;
 • nauczenie się słuchania innych;
 • swobodne rozmawianie z członkami rodziny (również o tematach trudnych i tabu).

Podczas terapii systemowej w Poznaniu cel dopasowywany jest do konkretnego problemu. Może być nim m.in. ugruntowanie swojej pozycji jako rodzica i wyznaczenie granicy rodzic-dziecko.

Rola terapeuty systemowego w Poznaniu

Terapeuta systemowy zachowuje neutralność w konflikcie między członkami rodziny. Nie dokonuje ocen i nie poszukuje osób winnych, a jedynie informuje o wnioskach płynących z obserwacji. Na podstawie takiej analizy dobiera metody terapeutyczne oraz wyznacza konkretne zadania członkom rodziny i proponuje konkretne rozwiązania.

Spotkania z terapeutą systemowym opierają się na dialogu. Bardzo ważne jest, aby każdy członek rodziny miał możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia. Osoba prowadząca terapię systemową zadaje odpowiednio skonstruowane pytania, które pozwalają jej lepiej poznać funkcjonowanie danego systemu i relacje między jego członkami.

Dla kogo jest polecany nurt systemowy?

Z terapii systemowej można skorzystać, gdy pojawiają się zaburzenia funkcjonowania rodziny, z którymi nie jest ona w stanie sama sobie poradzić. Mowa o wszelkiego rodzaju konfliktach, trudnych sytuacjach życiowych, trudnościach wychowawczych. Tego rodzaju psychoterapia może być wskazana również wtedy, gdy problemy dotyczą tylko jednego członka rodziny, ale rzutują one na cały system.

Terapia systemowa w Poznaniu sprawdzi się m.in. w następujących przypadkach:

 • częste konflikty wśród członków rodziny;
 • przemoc w rodzinie (każdy rodzaj);
 • problemy w małżeństwie;
 • sytuacje kryzysowe ingerujące w życie rodziny (np. ciężkie choroby, śmierć członka rodziny, rozwód);
 • uzależnienie członka rodziny;
 • zaburzenia psychiczne u członka rodziny;
 • zaburzenia emocjonalne u członka rodziny;
 • brak umiejętności komunikacji i rozmawiania o sprawach trudnych;
 • problemy wychowawcze.

Terapia systemowa przeznaczona jest dla osób, które zdają sobie sprawę z istnienia jakichś nieprawidłowości i chcą poprawić swoje relacje.

Terapia systemowa Poznań – czy jest skuteczna?

Skuteczność terapii systemowej zależy w głównej mierze od zaangażowania osób biorących w niej udział. Ważne jest, aby wszyscy członkowie rodziny uczestniczyli w sesjach terapeutycznych oraz brali czynny udział w procesie zmiany poprzez przestrzeganie ustalonych zasad, wyrażanie swoich uczuć i emocji, aktywne słuchanie innych oraz wyciąganie wniosków. Przy współpracy z terapeutą możliwe jest osiągnięcie założonych celów, poprawienie komunikacji, zbudowanie odpowiednich więzi emocjonalnych, rozwiązanie problemów i konfliktów, a tym samym poprawa funkcjonowania systemu (w tym przypadku rodziny).

Terapia systemowa w Poznaniu sprawdzi się nie tylko w przypadku rodzin. Można zastosować ją również w przypadku par, chorych na depresję, przy zaburzeniach odżywiania, uzależnieniach oraz zaburzeniach psychotycznych. O możliwości jej wdrożenia w danym przypadku decyduje terapeuta, mając na uwadze rodzaj problemu i zamierzone cele.

Czas trwania terapii

Czas trwania psychoterapii systemowej w Poznaniu jest ustalany indywidualnie dla każdego przypadku. Zdarza się, że wymagane jest tylko kilka sesji, aby osiągnąć ustalone cele. Terapeuta ocenia długość terapii w przybliżeniu, a w razie potrzeby może ją modyfikować – w zależności od postępów.

Chociaż zwykle terapia systemowa nie jest długotrwała, zdarza się, że potrzebne jest nawet kilkanaście spotkań, co wydłuża czas jej trwania do kilkunastu miesięcy. Dzieje się tak przy złożonych problemach, które są nieco trudniejsze do opanowania.

Jak często odbywają się sesje?

Sesje terapeutyczne z terapeutą systemowym w Poznaniu odbywają się zwykle raz na 2–3 tygodnie. Jest to celowe działanie, ponieważ członkowie rodziny muszą mieć czas na przepracowanie omawianych zagadnień, wdrożenie zmian oraz wyciągnięcie z nich wniosków. Może się jednak zdarzyć, że konieczne są częstsze spotkania – np. raz w tygodniu. Zdarza się także, że terapeuta musi spotkać się osobno z poszczególnymi członkami rodziny. Wówczas umawiane są osobne terminy. Zwykle jednak na terapii systemowej obowiązuje ten sam skład uczestników i dla jej powodzenia bardzo ważne jest, aby przestrzegać tej zasady.

Terapia systemowa Poznań: cena, lokalizacja

Cena terapii systemowej w Poznaniu wynosi 270 zł* za sesję rodzinną. Jedno spotkanie trwa około 60 minut.

Na terapię systemową w Poznaniu przyjmujemy zapisy telefoniczne. Aby zarezerwować wizytę, należy zadzwonić na naszą infolinię pod numerem 22 566 22 24

Zapisy na terapię systemową w Poznaniu przyjmujemy także online – poprzez sklep internetowy. Rejestracja jest bardzo prosta. Należy wybrać odpowiednią placówkę oraz interesującą datę i godzinę, a następnie podać wymagane dane Pacjenta i opłacić wizytę.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inne terapie w Twoim mieście:

Terapia systemowa Poznań