Terapia kognitywna Kraków

Terapia kognitywna zakłada, że przyczyną nieprawidłowości w sferze psychicznej są zniekształcenia poznawcze. Aby wyeliminować problemy Pacjenta i poprawić jakość jego życia, konieczne jest więc zmodyfikowanie procesów myślowych.

Dowiedz się, na czym polega i jak wygląda psychoterapia poznawcza w Krakowie. Pomoc profesjonalistów znajdziesz w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Terapia kognitywna w Krakowie: pacjentka i terapeuta siedzą w gabinecie

Terapeuci poznawczy w Twoim mieście:

Na czym polega terapia poznawcza w Krakowie?

Terapia kognitywna jest podejściem w psychoterapii nastawionym na rozpoznanie nieprawidłowego sposobu myślenia i wyeliminowanie go. Podczas spotkań z terapeutą zniekształcenia poznawcze w odbieraniu siebie, świata i przyszłości oraz interpretacji zdarzeń są identyfikowane i modyfikowane.

Zniekształcenia poznawcze to myśli, które zawierają błędy logiczne i łączą się z negatywnymi emocjami. Zwykle są one niezauważalne dla Pacjenta. Zalicza się do nich m.in. dostrzeganie tylko skrajnych możliwości, uogólnianie, katastrofizację (pod uwagę brane są tylko pesymistyczne i negatywne możliwości). Zgodnie z założeniem podejścia kognitywnego zniekształcenia poznawcze powstają w procesie uczenia się.

Psychoterapia poznawcza powstała w latach 60. ubiegłego wieku. Jej twórcami byli Aaron Beck i Albert Ellis. Wykorzystywana jest jako metoda leczenia zaburzeń psychicznych oraz problemów emocjonalnych i innych trudności.

Założenia nurtu poznawczego

Psychoterapia kognitywna prowadzona w MindHealth w Krakowie zakłada, że problemy w sferze psychicznej są skutkiem nieprzystosowawczych schematów poznawczych. Są one źródłem nieprawidłowych myśli i przekonań, które prowadzą do rozwoju zaburzenia i utrudniają normalne funkcjonowanie.

Według nurtu poznawczego sposób interpretowania wydarzeń istotnie wpływa na samopoczucie i zachowanie człowieka. Jeżeli jest on zaburzony, informacje o tym, co się dzieje, są zniekształcone i niezgodne z rzeczywistością.

W terapii poznawczej w Krakowie kładzie się szczególny nacisk na teraźniejszość. Terapeuta koncentruje się głównie na aktualnych problemach. Jednak w czasie sesji powraca się również do przeszłości, aby zrozumieć, skąd wziął się dany sposób myślenia Pacjenta i co przyczyniło się do ukształtowania takich, a nie innych schematów poznawczych.

Podczas terapii kognitywnej nacisk kładziony jest na nauczenie Pacjenta tego, jak radzić sobie z problemem – rozpoznać nieprawidłowe myśli, wyeliminować je i zapobiegać ich nawrotom.

Terapia kognitywna w Krakowie – jakie są jej główne cele?

Podstawowym celem psychoterapii poznawczej jest ujawnienie, zweryfikowanie i wyeliminowanie błędnych myśli Pacjenta, które wpływają na jego emocje i zachowanie. Jeżeli nauczy się on je identyfikować, będzie mógł zacząć myśleć realistycznie. Dzięki temu problem ustąpi.

Cele terapii poznawczej w Krakowie to:

  • nauczenie Pacjenta rozpoznawania nieprawidłowego sposobu myślenia;
  • wyeliminowanie zaburzeń myślenia;
  • nauczenie Pacjenta identyfikowania przekonań i schematów, które są podstawą nieprawidłowych myśli;
  • uświadomienie Pacjenta, że jego emocje i zachowania są ściśle związane z tym, jak myśli on o otaczającym go świecie i interpretuje zdarzenia.

W czasie psychoterapii kognitywnej błędne przekonania są przekształcane na prawidłowe.

Wskazania do podjęcia terapii

Psychoterapia poznawcza jest przeznaczona dla Pacjentów w różnym wieku. Sprawdza się również w przypadku dzieci i młodzieży. Początkowo nurt ten powstał w celu leczenia depresji. Jednak w późniejszym czasie znalazł swoje zastosowanie także przy innych zaburzeniach i problemach.

Wskazania do psychoterapii kognitywnej w Krakowie to m.in.:

Psychoterapia kognitywna jest przeznaczona do pracy indywidualnej, ale można ją również stosować w terapii grupowej, małżeńskiej lub rodzinnej.

Jakie metody stosuje terapeuta kognitywny w Krakowie?

Psychoterapeuta pracujący w nurcie kognitywnym wskazuje Pacjentowi naturę jego problemów oraz informuje go, z czym mogą się one wiązać. Pomaga rozpoznawać i oceniać myśli oraz formułować cele terapii. Ponadto motywuje i mobilizuje Pacjenta do nazwania problemu. Terapeuta kognitywny zwraca także uwagę na przeszkody utrudniające osiągnięcie celu i nakierowuje na strategie, które sprzyjają ich wyeliminowaniu.

Trzeba jednak pamiętać, że terapeuta jest jedynie pomocnikiem i pełni rolę drogowskazu. Pacjent sam bada swoje myśli, emocje i zachowania oraz sprawdza, czy są one zgodne z rzeczywistością.

W czasie terapii kognitywnej bardzo ważne jest koncentrowanie się na sformułowanym celu. Dzięki temu możliwe jest określenie, czy metoda ta przynosi oczekiwane efekty.

Psychoterapeuta poznawczy może korzystać we współpracy z Pacjentem z różnych metod. Są to m.in.:

  • restrukturyzacja przekonań;
  • zadawanie pytań i formułowanie twierdzeń podsumowujących (tzw. dialog sokratejski);
  • nauka umiejętności samoobserwacji;
  • nauka umiejętności poszukiwania alternatywnych zachowań.

Podczas sesji terapeutycznej psychoterapeuta może angażować Pacjenta m.in. w odgrywanie scenek, dyskusję, naśladowanie modela oraz szereg innych ćwiczeń.

Terapeuta kognitywny koncentruje się na aktualnych myślach Pacjenta, które wpływają negatywnie na emocje i zachowania oraz podtrzymują nieprawidłowy stan. Ważne są dla niego również czynniki, sytuacje i wydarzenia poprzedzające wystąpienie danego zaburzenia oraz wzorce interpretacji różnych zdarzeń, które utrwaliły się w procesie rozwoju.

Relacja Pacjenta z terapeutą

W psychoterapii kognitywnej bardzo ważna jest odpowiednia relacja Pacjenta z terapeutą. Konieczne są zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, a także chęć współpracy. Dzięki temu osoba w terapii nie ma problemu z dzieleniem się swoimi myślami, uczuciami i przekonaniami. Jak w przypadku każdego nurtu, podpisywany jest kontrakt terapeutyczny.

Terapeuta kognitywny powinien mieć określone cechy, aby nawiązać odpowiednią relację z Pacjentem. Musi wykazywać się empatią oraz okazywać zainteresowanie. Jego rolą jest bycie przewodnikiem oraz pomaganie Pacjentowi w mierzeniu się z problemem. Stara się wytworzyć życzliwą, bezpieczną atmosferę w gabinecie.

Ile trwa psychoterapia kognitywna w Krakowie?

Terapia poznawcza z założenia ma formę krótkoterminową lub średnioterminową. Jest ona ściśle zorientowana na rozwiązywanie problemów. Najczęściej psychoterapeuta kognitywny w Krakowie odbywa z Pacjentem 8–16 sesji. Trzeba jednak pamiętać, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Dlatego terapia może być nieco krótsza lub dłuższa. Wszystko zależy od rodzaju problemu, z którym zmaga się Pacjent oraz jego chęci współpracy i postępów.

Spotkania z terapeutą odbywają się zwykle raz w tygodniu.

Skuteczność terapii

Wiele osób zastanawia się, czy psychoterapia poznawcza jest skuteczna. Metoda ta ma potwierdzone działanie, co poświadczają liczne badania naukowe i metaanalizy prowadzone na przestrzeni lat. Szczególną skuteczność terapia kognitywna wykazuje przy depresji (również w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych) i dystymii. Psychoterapia ułatwia poradzenie sobie z problemem oraz zapobiega jego ponownemu pojawieniu się (dzięki zmianie sposobu myślenia, którą Pacjent wypracowuje w czasie spotkań terapeutycznych).

Ile kosztuje terapia poznawcza w Krakowie?

Cena psychoterapii kognitywnej w Krakowie to 200 zł za jedną sesję*. Tyle samo trzeba zapłacić za spotkanie online.

Pacjenci mogą skorzystać także z pakietu terapii. Wówczas 5 spotkań z psychoterapeutą kosztuje 980 zł*.

Zapisy na psychoterapię kognitywną w Krakowie przyjmujemy telefonicznie. Pacjenci mogą umówić się na wizytę pod numerem telefonu 22 566 22 24. 

Możliwe są również zapisy online. Rejestracja odbywa się przez nasz sklep internetowy: wystarczy wybrać odpowiednią placówkę, terapeutę, pasującą datę i godzinę, a następnie wypełnić formularz i opłacić spotkanie.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia kognitywna Kraków