Terapia Gestalt Kraków

Podejście Gestalt pozwala Pacjentom odkryć autentyczne pragnienia, emocje i potrzeby w celu zbudowania lub odbudowania autonomicznego systemu wartości. Wiele badań potwierdza jego skuteczność.

Sprawdź, dlaczego warto skorzystać z psychoterapii Gestalt w Krakowie i jak się do niej przygotować.

Terapia Gestalt Kraków: rozmowa z pacjentem

Psychoterapia Gestalt Kraków: co trzeba wiedzieć?

Terapia Gestalt jest klasyfikowana do modelu terapii humanistycznych, opartych również o doświadczenie. Twórca metody – Fredericka Salomona Perlsa (właściwie Fritz Perls) – opisywał, że w procesie terapeutycznym kluczowe jest znaczenie świadomości, która z kolei zapewnia prawidłowe rozpoznanie potrzeb człowieka. Dzięki kolejno stawianym krokom, podczas psychoterapii Pacjent uczy się właściwie podejmować swoje działania.

Koncepcje teoretyczne tej metody odwołują się do psychologii postaci i metafory Gestalt (niem. postać, figura):
„Doznania, których w danym momencie jesteśmy świadomi, tworzą zorganizowaną całość – figurę wyłonioną z tła właśnie poprzez świadomą uwagę. Rozpoczęta sytuacja wymaga dokończenia, figurę można „domknąć” tylko poprzez działanie, które będzie realizowało potrzebę”

„Świadome doświadczanie”, o którym wspomina twórca metody psychoterapeutycznej, zwykle zostaje przerwane w momencie, gdy człowiek zaczyna doświadczać negatywnych emocji. W wyniku niedokończonej sytuacji „figura” nie zostaje domknięta, a utrzymujące się pobudzenie staje się źródłem napięcia.

Zakłócenia w procesie samoregulacji stają się przyczyną zaburzeń odczuwanych jako:

 • dysharmonia ciała – napięcie mięśniowe, fizyczne;
 • wypieranie – proces odrzucania własnego Ja (poprzez unikanie kontaktu z własnymi doświadczeniami);
 • napięcie psychiczne;
 • blokada uczuć;
 • deregulacja kontaktów interpersonalnych (usztywnienie lub unikanie relacji).

Elementy procesu terapeutycznego

Zgodnie z założeniem szkoły terapeutycznej Gestalt, źródłem zaburzeń na tle emocjonalnym jest niedojrzałość osobowości polegająca na braku integracji między normami postępowania, systemem wartości i poczuciem obowiązku a popędami, pragnieniami i potrzebami emocjonalnymi lub biologicznymi.

Mechanizmami obronnymi „wypracowanymi” przez Pacjenta w celu blokady/unikania kontaktu (a traktowane podczas terapii Gestalt jako patologia), są m.in.:

 • desensytyzacja – wygaszanie reakcji emocjonalnych w odpowiedzi na bodźce, które wcześniej ją wywołały (np. niepokój, lęk, poczucie winy);
 • defleksja – pomijanie zaangażowanie się w kontakt w obawie przed konfrontacją; manifestuje się również unikaniem myślenia o pewnych sprawach lub skupianiu na rzeczach mniej istotnych z pominięciem sedna sprawy.

Podejście terapeutyczne Gestalt stosowane w Krakowie jest:

 1. holistyczne – Pacjent postrzegany jest wielowymiarowo: emocjonalnie, poznawczo, społecznie, cieleśnie i duchowo;
 2. fenomenologiczne – współpraca terapeuty z Pacjentem koncentruje się na tym, w jaki sposób człowiek postrzega rzeczywistość;
 3. Egzystencjalne – proces terapeutyczny polega na poznawaniu samego siebie, odkrywani emocji i potrzeb (przewartościowane);
 4. Relacyjne – kontakt terapeutyczny, czyli więź tworząca się podczas sesji, jest kluczowym narzędziem procesu;
 5. Doświadczeniowe – w trakcie sesji istotne jest doświadczanie tego co tu i teraz.

Jakie są cele?

Psychoterapia nurtu Gestalt to technika oddziaływania leczniczego, która ma pomóc Pacjentom zrozumieć własne emocje i potrzeby. Dzięki profesjonalnemu wsparciu Pacjent uczy się postaw i ekspresji własnych uczuć.

Celem terapii Gestalt jest nabywanie przez Pacjentów – zarówno podczas sesji indywidualnych jak i grupowych – nowych umiejętności, wyrażających się m.in. spójnym, wewnętrznym funkcjonowaniem.

Podejście humanistyczne w psychoterapii pomaga Pacjentom osiągać większą produktywność dzięki koncertowaniu się na chwili obecnej, bez elementów analitycznych takich jak odkrywanie nieuświadomionych wydarzeń z przeszłości (jak w przypadku psychoanalizy).

Założenia terapii Gestalt w Krakowie

W zależności od źródła wyróżnia się dziewięć lub dziesięć zaleceń terapii Gestalt:

 1.  Żyj teraz – zwracaj uwagą bardziej na teraźniejszość, niż przeszłość i przyszłość.
 2. Żyj tutaj – zajmij się tym, co jest obecne, a nie tym, czego pragniesz lub na co czekasz.
 3. Przestań sobie wyobrażać – doświadczaj tego, co realne w tym właśnie momencie Twojego życia.
 4. Powstrzymaj niepotrzebne myślenie — zamiast niego skup się na doświadczaniu tego, co jest dookoła Ciebie.
 5. Wyrażaj, zamiast wyjaśniać, oceniać, osądzać albo manipulować.
 6. Nie ograniczaj swojej świadomości. Poddaj się przeżywaniu nieprzyjemności i bólu, podobnie jak przeżywasz radość czy przyjemność.
 7. Nie akceptuj żadnego „powinieneś” i „musisz” z wyjątkiem tego, co naprawdę za takie uznasz.
 8. Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli, bo to one Cię kształtują.
 9. Poddaj się byciu takim, jaki jesteś. Nie staraj się udawać kogoś innego.
 10. Bądź sobą i pozwól na to samo ludziom w Twoim otoczeniu.

Komu może pomóc taka terapia?

Terapia Gestalt prowadzona w Krakowie jest przeznaczona dla osób w pełni zdrowych, które poprzez aktywny udział w terapii chcą zwiększyć swój potencjał, odkryć wewnętrzne zasoby i lepiej poznać siebie.

Psychoterapia w nurcie humanistycznym dedykowana jest także osobom doświadczającym nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, lękowych, zaburzeń w sferze psychicznej, a także depresji.
Gabinety MindHealth w Krakowie oferują terapię Gestalt m.in. dla osób:

 • z zaburzeniami osobowości;
 • z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną;
 • z depresją;
 • odczuwających długotrwały, nadmierny stres;
 • borykających się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych i zachowań;
 • w kryzysie emocjonalnym, zawodowym;
 • doświadczonych traumą;
 • z problemami w relacjach międzyludzkich;
 • DDA;
 • pragnących rozwinąć swój potencjał, doskonalić siebie i odkrywać własne zasoby.

Czas trwania terapii

Psychoterapia Gestalt to jedna z metod, która z powodzeniem może być stosowana zarówno w leczeniu krótkotrwałym, jak i leczeniu długoterminowym. Ważne jednak, aby umiejętności zdobyte przez Pacjenta utrwaliły się w jego psychice, dlatego zwykle trwa ona co najmniej kilka miesięcy. Zaleca się kontynuowanie terapii nawet jeśli Pacjent odczuwa już w jej trakcie znaczącą zmianę.

Proces leczenia nierzadko przewartościowuje dotychczasowe sposobu radzenia sobie z problemami, dlatego Pacjenci potrzebują czasu, aby uporać się z tym co nowe i do tej pory nieznane.

Terapia Gestalt Kraków