Specjaliści

Mgr Anna Majka

Mgr Anna Majka to psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Pracuje w Wojewódzkim Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii oraz na oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, gdzie zajmuje się profilaktyką zdrowia psychicznego i pomocą psychologiczną Pacjentom przeżywającym kryzysy psychiczne wskutek niepełnosprawności lub po amputacji kończyn, a także osobom cierpiącym na chorobę nowotworową.

W MindHealth Kraków prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoedukację, a także terapie krótko – i długoterminowe. Pomaga m.in. osobom:

  • doświadczającym kryzysu związanego np. ze zmianami w sytuacji życiowej,
  • skarżącym się na zaburzenia nastroju,
  • cierpiącym z powodu objawów lęku lub silnego stresu,
  • z trudnościami w relacjach,
  • z problemami z samooceną,
  • odczuwające silne negatywne emocje (np. złość).

Prowadzi również psychoterapię w języku angielskim.

Mgr Anna Majka