Specjaliści

Mgr Dominika Ulanowska

Mgr Dominika Ulanowska jest psychologiem dzieci i młodzieży — przyjmuje Pacjentów od 3. roku życia.

Ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS. Aktualnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia z dziedziny psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Odbywała też liczne szkolenia i kursy uzupełniające (m.in. szkolenie TUS, terapia ręki, diagnoza i terapia dzieci z diagnozą spektrum autyzmu, wykorzystanie AAC w budowaniu kompetencji komunikacyjnych).

Umiejętności praktyczne mgr Ulanowska zdobywała w przedszkolu terapeutycznym prowadzonym przy Fundacji SYNAPSIS, a także w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się wsparciem osób doświadczających przemocy (m.in. Niebieska Linia, Stowarzyszenie Lambda Warszawa).

Zajmuje się diagnozą i wsparciem rozwoju dzieci z ASD, prowadzi zajęcia indywidualne, grupowe oraz rodzinne. Udziela poradnictwa psychologicznego dla dzieci i rodziców.

Zajmuje się pomocą w rozwoju umiejętności komunikacyjnych (m.in. z wykorzystaniem AAC), społecznych i emocjonalnych u dzieci. Prowadzi również diagnozę i terapię zachowań trudnych. Ma doświadczenie w terapii dzieci komunikujących się niewerbalnie (PECS).

Mgr Dominika Ulanowska