Specjaliści

Mgr Katarzyna Nowak

Mgr Katarzyna Nowak jest psychologiem. Ukończyła warszawski Uniwersytet SWPS, obecnie jest też w trakcie nauki w szkole psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Swoje doświadczenie zdobywała w  trakcie pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysu psychicznego na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym w Nowej Hucie i podczas staży m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego. Pracuje w Poradni Effatha, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla młodzieży w spektrum autyzmu oraz szkolenia dla rodziców.

W MindHealth Racławicka pomaga dzieciom i dorosłym. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Z Pacjentem mgr Katarzyna Nowak buduje wzmacniającą relację opartą na zaufaniu. W pracy wykorzystuje głównie podejście systemowe, ale także elementy pracy z oddechem i psychoedukację. Zajmuje się również rozwijaniem kompetencji społecznych i interpersonalnych u swoich Pacjentów.

Mgr Katarzyna Nowak