Specjaliści

Mgr Monika Bombalska-Konsowska

Mgr Monika Bombalska-Konsowska jest psychologiem dziecięcym. Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia. Posiada duże doświadczenie w pracy diagnostycznej i postdiagnostycznej z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami, które zdobywała pracując m.in jako psycholog szkolny oraz w warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

W obrębie specjalizacji szczególnie interesuje się trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi oraz wspieraniem rodziców w procesie wychowywania dziecka.

Mgr Monika Bombalska-Konsowska wykonuje diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat w zakresie trudności emocjonalnych jak:

  • lęk i depresja,
  • trudności w nauce (m.in. dysleksja rozwojowa),
  • zaburzenia neurorozwojowe, jak ADHD, spektrum autyzmu,
  • trudności wychowawczych, zaburzeń wieku rozwojowego,
  • oraz psychoedukacją.

Kursy i szkolenia: 

  • Kurs specjalistyczny w zakresie pomocy psychoogicznej i socjoterapii;
  • Zaawansowane szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach wraz z kursami uzupełniającymi;
  • Szkolenie Szkoła dla rodziców i wychowawców cz 1 i 2 dajace uprawnienia do pracy warsztatowej z rodzicami.

Mgr Monika Bombalska-Konsowska posiada certyfikat potwierdzający kwalifikacje do posługiwania się narzędziami do diagnozy psychologicznej: SB-5, WISC V, IDS, IDS-2, ADOS-2, Baterie diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, TRJ.

Mgr Monika Bombalska-Konsowska