Specjaliści

Mgr Anna Pasławska – Turczyn

Magister Anna Pasławska-Turczyn ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją kliniczną oraz osobowości na Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Jest absolwentką pedagogiki ze specjalizacją psychopedagogiki z profilaktyką społeczną na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży na Wyższej Szkole Nauk społecznych w Lublinie, z przygotowania pedagogicznego w Warszawie na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z psychogeriatrii z animacją kulturową na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, z interwencji kryzysowej oraz z edukacji dla bezpieczeństwa.

Swoją wiedzę pogłębiała także na licznych kursach i szkoleniach z zakresu psychologii i pedagogiki, m.in. na certyfikowanej Akademii Psychologa i Psychoterapeuty, Akademii Terapeuty Pomocy Emocjonalnej oraz Multidyscyplinarnej Akademii Diagnozy i Terapii Autyzmu.

Pracowała jako wykładowca akademicki na uczelniach medycznych, współpracowała z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA oraz wydała wiele książek i artykułów psychologiczno-poradniczych. Aktualnie pracuje z niepublicznymi placówkami medycznymi i oświatowymi oraz centrami zdrowia psychicznego.

Należy do Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom.

Udziela konsultacji osobom, które ukończyły 3 rok życia.  Obszar jej działań obejmuje:

 • diagnozę i terapię neuropsychologiczną;
 • ocenę stanu funkcjonowania Pacjenta w chorobach neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, zespoły otępienne, Choroba Parkinsona);
 • diagnozę psychosomatyczną (badającą wpływ czynników psychicznych na stan zdrowia pacjenta, zaburzenia lękowe i depresyjne);
 • diagnozę zaburzeń neurorozwojowych u dzieci (zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD);
  mediacje rodzinne;
 • diagnozę zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, ortoreksja, jedzenie kompulsywne, nadwaga i otyłość;
  diagnozę zachowań autoagresywnych i suicydalnych u młodzieży i dorosłych;
 • diagnozę zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży;
 • diagnozę zaburzeń osobowości;
 • opiniowanie na potrzeby instytucji publicznych, w tym oświatowych i sądowniczych.
Mindhealth logo