Specjaliści

Lek. Jadwiga Melnyczuk

Lek. Jadwiga Melnyczuk to psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pomagając Pacjentom, korzysta z wieloletniego doświadczenie leczenia farmakologicznego i psychoterapii (indywidualnej i grupowej) w poradniach i oddziałach dziennych.

W swojej pracy integruje aktualną wiedzę medyczną z rozumieniem psychopatologii w kontekście psychiatrii psychodynamicznej, proponując każdemu z Pacjentów adekwatną do jego sytuacji i kompleksową strategię leczenia.

W MindHealth Kraków konsultuje dorosłych pacjentów z pełnego spektrum zaburzeń psychicznych.

Lek. Jadwiga Melnyczuk