Specjaliści

Lek. Magdalena Musak

Lek. Magdalena Musak jest specjalistą psychiatrą. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką oraz jako lekarz stażysta SP ZOZ Szpitalu Uniwersyteckiego w Krakowie. Odbyła także specjalizacyjne z psychiatrii odbyła w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pomaga Pacjentom ze trudnościami psychicznymi i specjalizuje się szczególnie w:

  • schizofrenii i innych zaburzeniach psychotycznych,
  • zaburzeniach nastroju,
  • zaburzeniach lękowe,
  • zaburzeniach związane ze stresem,
  • zaburzeniach osobowości,
  • zaburzeniach psychicznych i zaburzeniach zachowania związanych z ciążą, porodem i połogiem,
  • zaburzeniach snu.

Uprawiona do wydawania zaświadczeń do dotyczących stanu zdrowia, tokofobii, operacji, wydłużenia czasu pisania matur oraz wystawiania recept i zwolnień lekarskich ZUS ZLA.

Lek. Magdalena Musak