TSR Wrocław

Szukasz pomocy w zmianie swojego życia na lepsze? Rozwiązaniem może być TSR. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach we Wrocławiu to sposób na realizację celów w niedługim czasie. Skupia się na zaletach, które mogą pomóc w przezwyciężeniu trudności.

Sprawdź szczegóły i umów się do jednego z naszych specjalistów w MindHealth Wrocław.

Kobieta na terapii TSR we Wrocławiu

Terapeuci w Twoim mieście:

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach we Wrocławiu: co trzeba wiedzieć?

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) powstała w latach 80 XX na gruncie terapii rodzinnej. Jest to terapia krótkoterminowa, która jak sama nazwa wskazuje, koncentruje się na osiągnięciu rozwiązania, pewnego celu Pacjenta. Terapeuta za pomocą odpowiednich technik pomaga Pacjentowi odkryć najlepsze wyjście z danej sytuacji.

W przeciwieństwie do innych rodzajów terapii nie polega na analizie problemu. Terapeuta nie nawiązuje do przeszłości Pacjenta, lecz skupia się na przyszłości i na tym, co dzieje się tu i teraz. Incydentalne sięganie do przeszłości Pacjenta to jedynie sposób na poznanie jego zasobów – charakteru, emocji i umiejętności, np. sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Terapeuta nie stawia Pacjentowi diagnozy, ponieważ celem tej terapii nie jest skorygowanie zaburzeń, wad, czy przepracowanie problemów, lecz skoncentrowanie się na kompetencjach Pacjenta, na poznaniu jego osobowości i możliwości. W Polsce TSR stosuje się od lat 90. Terapia jest dobrym rozwiązaniem zarówno w psychoterapii indywidualnej, jak i terapii rodzinnej.

Jaki jest cel terapii?

U podstaw terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach jest myśl, że Pacjent sam ma wszystkie zasoby do odnalezienia najlepszej drogi. Potrzebuje jedynie pomocy specjalisty, by to odkryć. Terapeuta podczas spotkań przeprowadza z Pacjentem rozmowę, w czasie której próbuje uzewnętrznić jego mocne strony, pomocne w rozwiązywaniu problemów. Terapia TSR we Wrocławiu ma prowadzić Pacjenta do zmian. Terapeuta jedynie daje Pacjentowi wskazówki, które mogą go skierować do wyboru najlepszego z możliwych wyjścia z sytuacji.

W przeciwieństwie do innych terapii TSR ma pozytywny wydźwięk, w trakcie rzadko pojawiają się łzy, Pacjent jest przede wszystkim motywowany, snuje wizje o osiąganiu celów, środkach, jakimi może je zrealizować, pozytywnych zmianach. Pacjent z pomocą psychoterapeuty analizuje swój problem z kilku perspektyw.

Specjalista uświadamia Pacjenta o tym, że w życiu następują różne etapy. Niektóre są problematyczne. Warto wówczas sięgnąć pamięcią do początku wystąpienia trudności i zastanowić się nad tym, w jaki sposób Pacjent radził sobie z nimi na początku lub co robił, zanim jeszcze wystąpiły. To pomaga wydobyć z Pacjenta jego zasoby, predyspozycje i sposoby radzenia sobie w ciężkich sytuacjach. Następnie powielać efektywne zachowania w dążeniu do nowego celu. W ten sposób wzmacnia się skuteczne mechanizmy Pacjenta niezbędne do osiągnięcia celu.  

Wskazania do TSR

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach skierowana jest do osób w różnej grupie wiekowej, czy pozycji życiowej. Może być z powodzeniem stosowana zarówno wobec osób dorosłych, jak i dzieci, czy seniorów. Wskazanie do tego typu terapii stanowią uzależnienia i inne choroby psychicznie. Terapeuci sięgają po TSR wobec Pacjentów, którym doskwierają:

Terapia jest stosowana nie tylko w leczeniu, lecz również wspomagająco u klientów, którzy mają jakiś cel do osiągnięcia — zawodowy, biznesowy, edukacyjny. Jest także przydatna w coachingu.

Jak działa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach we Wrocławiu?

Przede wszystkim terapia zakłada, że jeśli coś działa, należy to stosować, natomiast działań nieskutecznych należy unikać. Dlatego też czasem konieczny jest powrót myślami do przeszłości, aby zrozumieć, czy Pacjent zna rozwiązania, jakie kiedyś już skutecznie stosował. Terapeuta stara się postrzegać rzeczywistość z punktu widzenia Pacjenta. Pobudza także wyobraźnię Pacjenta, aby mógł znaleźć się w rzeczywistości zdolnej do poszukiwania nowych rozwiązań. Przykładowo umiejscawia go myślami w sytuacji, gdy dany problem nie funkcjonuje. Kolejne założenie terapii wskazuje, że nie należy naprawiać popsutych aspektów i w konsekwencji dodatkowo komplikować życia.

Założenia TSR

W TSR ważne są pomysły Pacjenta, które można wykorzystać w rozwiązywaniu problemów. Pewne idee pojawiają się w jego głowie podczas rozmowy z terapeutą. Specjalista nakierowuje Pacjenta na realizację celu, np. pytając, w jakich sytuacjach lęk ulega redukcji, czy coś poprawia jego samopoczucie lub jakie pozytywne aspekty dostrzega w swojej sytuacji życiowej. U podstaw terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach leży przekonanie, że nie istnieją rozwiązania, które sprawdzają się u każdego Pacjenta i we wszystkich okolicznościach. Terapeuta cechuje się więc indywidualnym podejściem w każdym przypadku. Podczas terapii TSR we Wrocławiu należy pamiętać o poniższych zasadach.

  • Na każdy problem należy spojrzeć z wielu perspektyw, co pozwala w odkryciu licznych rozwiązań.
  • Nie należy z góry zakładać spektakularnych efektów. Terapia ma stopniowo zmierzać do zmian, aż uda się wypracować pełne rozwiązanie.
  • Pacjent ma uwierzyć w swoje możliwości. Terapeuta uzewnętrznia jego mocne strony, cechy charakteru i kompetencje do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Techniki stosowane w terapii

W terapii TSR specjalista posługuje się różnymi technikami, które mają przybliżyć Pacjenta do poznania rozwiązania. Przykładowe techniki to:

  • Komplementowanie — terapeuta stara się odkryć w Pacjencie jego mocne strony. Aby osoba z problemem uwierzyła we własne możliwości, specjalista stara się o nich mówić, komplementować te aspekty osobowości, które zasługują na wyróżnienie. Dzięki temu Pacjent uświadamia sobie, jakie są jego zalety.
  • Wizualizacja — stan, w którym Pacjent wyobraża sobie, że problemu już nie ma, ponieważ go rozwiązał.
  • Skalowanie — to nadanie wagi problemom Pacjenta. Określa on skalę trudności rozwiązania danego zagadnienia. Podczas terapii problem ewoluuje i na którymś ze spotkań może się okazać, że trudność nie wydaje się już tak uciążliwa, jak na początku.

TSR Wrocław: przebieg

Choć terapia skoncentrowana na rozwiązaniach przebiega pod okiem czujnego specjalisty, to w rzeczywistości postrzega on Pacjenta jako eksperta od swojego życia. Zakłada, że to Pacjent najlepiej wie, czego oczekuje i jak chce to osiągnąć. Pomaga mu jedynie do tego dojść. Robi to, naprowadzając Pacjenta na jego oczekiwania, nadzieje, zalety i sposoby poszukiwania sposobów na wyjście z trudnych sytuacji. Podczas pierwszego spotkania Pacjent z terapeutą się poznają. Zawierają kontrakt terapeutyczny określający oczekiwania Pacjenta wobec terapii i warunki spotkań.

Klient już w tym momencie może nasunąć swój cel, jaki chce zrealizować w ramach terapii. W trakcie kolejnych spotkań to głównie Pacjent mówi, a terapeuta za nim nadąża, co jakiś czas zadając nakierowujące pytania. Terapia może się odbywać zarówno stacjonarnie, jak i telemedycznie.

Ile czasu trwa terapia?

TSR to rodzaj terapii krótkoterminowej. Wynika to m.in. z faktu, że terapeuta nie poświęca zbyt wiele czasu na analizowanie przeszłości Pacjenta, jak ma to miejsce w innych terapiach. Terapia krótkoterminowa jednak nie oznacza, że Pacjent zostanie wyproszony z gabinetu po z góry założonym czasie. Terapia powinna trwać tak długo, by udało się osiągnąć założony cel. Jednak w porównaniu do innego rodzaju terapii spotkania mogą być bardziej rozłożone w czasie. Pacjent potrzebuje przestrzeni do tego, by móc wdrożyć w swoje życie nowe rozwiązania i przetestować, czy działają. Zwykle cykl realizacji celu terapii można zamknąć w 10 spotkaniach.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach we Wrocławiu: cena

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach może zostać wdrożona przez terapeutę w trakcie psychoterapii indywidualnej, która w placówce MindHealth we Wrocławiu kosztuje 200 zł*. Możliwy jest również zakup korzystnego pakietu 5 sesji psychoterapeutycznych w cenie 980 zł*.

Zapisów można dokonywać pod numerem telefonu 22 566 22 24 lub za pośrednictwem sklepu internetowego

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inne terapie w Twoim mieście:

TSR Wrocław