Terapia Gestalt Wrocław

Sprawdź, czym jest jedna z najpopularniejszych metod leczenia – terapia Gestalt. Skorzystaj z bogatej oferty usług psychologicznych Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth we Wrocławiu.

Pomożemy Ci odzyskać spokój i radość życia lub rozwinąć pełnię własnych zasobów.

Pacjentka i specjalistka podczas terapii Gestalt we Wrocławiu

Psychoterapia Gestalt we Wrocławiu: podstawy teoretyczne

Terapia Gestalt jest szkołą psychologii humanistycznej opartej na doświadczeniu. Technika Gestalt wywodzi się od koncepcji Perlsa – twórcy terapii – której celem jest rozumienie przez Pacjenta własnych emocji i postaw, a także ekspresja uczuć. 

Psychoterapia Gestalt we Wrocławiu może być prowadzona indywidualnie albo grupowo. Sam proces terapeutyczny zwraca szczególną uwagę na jakość relacji terapeutycznej między osobą (Pacjentem, grupą) a terapeutą. Podczas sesji, osoby pozostające w terapii eksplorują sytuację Pacjenta (jego emocje, odczucia), skupiając się na byciu „tu i teraz”. 

W całym procesie terapeutycznym w nurcie Gestalt kluczową rolę odgrywa świadomość własnych doznań, poprzez które rozpoznawane są własne potrzeby a realizowane działania.  

Wiele problemów, które motywują Pacjentów do podjęcia się terapii, wynika z pobudzenia i utrzymywania (pod wpływem nieprzyjemnych emocji) mechanizmów obronnych. Proces wyparcia jest nazywany przez terapeutów metody Gestalt odrzuceniem własnego Ja.

Unikanie kontaktu z własnymi doświadczeniami i uczuciami to kolejne warstwy odrzucania samego siebie. 

Przebieg terapii

W teorii terapii Gestalt kolejno następującymi po sobie etapami są:

 • Poziom działań fałszywych:

- kształtowanie idealnego obrazu samego siebie;

- wpływ autorytetu, wymogów i wzorców kultury;

 • Lęk, opór i sprzeciw:

- unikanie doświadczania napięcia;

- człowiek boi się być tym, kim jest, w obawie przed konsekwencjami zachowania, wyśmianiem otoczenia, wykluczeniem, odrzuceniem;

 • Impas:

- zachwianie równowagi wewnętrznej;

- poczucie pustki, martwoty, braku energii, trudność w podejmowaniu decyzji;

- Pacjent nie odwołuje się do tego czego chce i oczekuje;

 • Implozja:

- zahamowana, niewyrażona emocja;

- postawa przejawiająca się sztywnością, bezruchem;

- zazwyczaj wiąże się z emocjami negatywnymi;

 • Eksplozja (wybuch, wyrażenie emocji):

- jako ostatni etap procesu terapeutycznego, ujawnia się po przejściu przez stan implozji;

- wiąże się z wyrażeniem emocji: od gniewu do radości (zależy od nagromadzonej w warstwie implozyjnej energii).

Zalecenia terapii Gestalt

Podstawowe sugestie dla każdego Pacjenta podejmującego terapię w nurcie Gestalt w naszych wrocławskich gabinetach to następujące zalecenia:

 1. Żyj teraz – zwracaj uwagą bardziej na teraźniejszość, niż przeszłość i przyszłość;
 2. Żyj tutaj – zajmij się tym, co jest obecne, a nie tym, czego nie ma;
 3. Przestań sobie wyobrażać – doświadczaj tego, co realne.;
 4. Powstrzymaj niepotrzebne myślenie — zamiast tego patrz i smakuj. 
 5. Raczej wyrażaj, zamiast wyjaśniać, oceniać, osądzać czy manipulować.
 6. Nie ograniczaj swojej świadomości. Poddaj się przeżywaniu każdego uczucia i emocji — nawet tych nieprzyjemnych.
 7. Nie akceptuj żadnego „powinieneś” i „musisz” z wyjątkiem tego, co naprawdę Twoje. 
 8. Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli.
 9. Poddaj się byciu takim, jaki jesteś. Nie udawaj kogoś innego.
 10. Bądź sobą i pozwól być sobą innym.

Rola terapeuty

Gwarantujemy, że każdy psychoterapeuta prowadzący terapię Gestalt w naszych gabinetach we Wrocławiu posiada odpowiednie przygotowanie teoretyczne i warsztatowe w oparciu o zdobytą wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i praktykę. Terapeutów obowiązuje Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Rolą terapeuty jest uczestniczenie w procesie zmiany, w którym Pacjent podejmuje decyzje wynikające z jego autonomicznych wyborów.

Terapia Gestalt we Wrocławiu: dla kogo?

Z terapii Gestalt może skorzystać właściwie każdy Pacjent: od osób w pełni cieszących się zdrowiem do tych ze zdiagnozowaną depresją, zaburzeniami w sferze psychologicznej, emocjonalnej i psychosomatycznej. Terapia wspomaga proces wglądu w siebie, odkrywania potencjału, własnych zasobów i swojej świadomości.

Terapia Gestalt we Wrocławiu jest przeznaczona dla osób:

 • z zaburzeniami nastroju (w tym zaburzenia depresyjne, dwubiegunowe);
 • z zaburzeniami lękowymi (m.in. agorafobia, lęk społeczny);
 • z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (oraz stanami pokrewnymi; nerwica natręctw, hipochondria);
 • doświadczającymi nadmiernego, przewlekłego stresu (w tym PTSD, zaburzenia adaptacyjne, przedłużająca się żałoba)
 • uzależnionych od substancji psychoaktywnych i zachowań (alkoholizm, narkomania, pracoholizm, hazard);
 • pragnących dokonać wglądu w siebie, swoją sytuację;
 • zdecydowanych przepracować trudności i nagromadzone problemy w sferze rodzinne, prywatnej, zawodowej.

Czas trwania leczenia

Psychoterapia Gestalt to jedna z metod, która z powodzeniem może być stosowana w leczeniu krótkotrwałym jak i leczeniu długoterminowym, stąd sesje rozłożone są zwykle na kilka miesięcy, a czasem nawet kilka lat. Ważne jest to, aby umiejętności zdobyte przez Pacjenta utrwaliły się w jego psychice, dlatego zaleca się kontynuowanie terapii, nawet jeśli Pacjent odczuwa już w jej trakcie znaczącą zmianę. 

Proces leczenia nierzadko przewartościowuje dotychczasowe sposobu radzenia sobie z problemami, dlatego Pacjenci potrzebują czasu, aby uporać się z tym, co nowe.

Inne terapie w Twoim mieście:

Terapia Gestalt Wrocław