Młodzi dorośli

Na wczesną dorosłość przypada okres pomiędzy dwudziestym a trzydziestym piątym rokiem życia. Jest to czas, w którym osiąga się maksymalny punkt rozwoju fizycznego i psychicznego. Często nie zwraca się szczególnej uwagi na ten etap życia ze względu na brak spektakularnych zmian — zupełnie niesłusznie.

W poradzeniu sobie z problemami w okresie wczesnej dorosłości pomaga psycholog w Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego.

Psycholog siedzący w gabinecie

Jaki jest ten etap życia?

Młodzi dorośli wchodzą w etap niezależnego podejmowania decyzji, brania za nie odpowiedzialności, mierzenia się z rozwiązywaniem problemów życiowych oraz podtrzymywania i dopełniania poczucia własnej tożsamości.

Zadania, przed którymi stoją, to przede wszystkim podjęcie pracy i rozwój kariery, które określają tożsamość zawodową i zaspokajają potrzebę samorealizacji. Jest to również czas rozwiązywania konfliktów wynikających z wielości podejmowanych ról, związanych między innymi z aktywnością zawodową, tworzeniem związku czy zakładaniem rodziny.

Chociaż zadaniem rozwojowym wczesnej dorosłości jest wybór partnera i założenie rodziny, współcześnie coraz częściej dochodzi do rozpadu związków — kończą się one rozwodem, mającym zazwyczaj rozległe, emocjonalne konsekwencje dla każdej ze stron.

Na co należy zwrócić uwagę?

W związku z tym, że wczesna dorosłość sprzyja niezależności, umożliwia również funkcjonowanie w różnych środowiskach – studenckim, zawodowym, rodzinnym czy hobbistycznym, co korzystnie wpływa na rozwój młodego dorosłego. Ważny wpływ na kształtowanie osobowości w tym okresie wywierają pozytywne i negatywne konsekwencje wynikające z intymnych relacji z drugą osobą.

Niestety, czas wczesnej dorosłości może zostać zakłócony przez nieodpowiedni styl życia i nieumiejętne podejmowanie ról. Pojawiają się wewnętrzne dylematy związane z przytłaczającą odpowiedzialnością czy poczuciem samotności a rozwijaniem intymnej relacji. Intensywny rozwój w różnych obszarach w tym okresie przyczynia się również do doświadczania licznych sytuacji generujących stres, napięcie czy lęk, co skutkuje osłabieniem kondycji psychicznej. Im wcześniej w takich sytuacjach nastąpi interwencja ze strony psychologa, tym większa szansa młodej osoby na poradzenie sobie z kryzysem psychicznym i korzystne ukształtowanie osobowości.

Najczęstsze wyzwania, z którymi mamy do czynienia w okresie młodej dorosłości

Młodzi dorośli to czas, w którym mierzymy się z wieloma wyzwaniami, takimi jak:

 • Stres;
 • Zaniżona samoocena;
 • Zaburzenia nastroju;
 • Zaburzenia snu;
 • Zaburzenia lękowe;
 • Depresja;
 • Pracoholizm;
 • Związki i miłość;
 • Zaburzenia osobowości;
 • Uzależnienia, współuzależnienia;
 • DDA - dorosłe dzieci alkoholików;
 • Przemoc.

Kiedy warto zwrócić się o pomoc?

Sygnałami, które powinny skłonić młodych dorosłych do wizyty u specjalisty są:

 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji;
 • Utrzymujący się obniżony nastrój;
 • Zaniżone poczucie własnej wartości;
 • Lęk przed kontaktami społecznymi;
 • Wycofanie z dotychczasowych aktywności;
 • Labilność emocjonalna;
 • Trudności w poradzeniu sobie z rozstaniem, kryzysem w związku.

Mind Health - jak pomagamy?

Placówki Zdrowia Psychicznego Mind Health oferują młodym dorosłym pomoc wyspecjalizowanego zespołu psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów w zakresie m.in.:

 • Konsultacji psychologicznych;
 • Konsultacji psychiatrycznych;
 • Konsultacji seksuologicznych;
 • Psychoterapii indywidualnej
 • Psychoterapii grupowej;
 • Psychoterapii par;
 • Coachingu;
 • Interwencji kryzysowej;
 • Warsztatów rozwojowych m.in. radzenia sobie ze stresem, wzmacniających poczucie własnej wartości.
Mindhealth logo