Uzależnienie od telefonu: objawy, jak leczyć?

Uzależnienie od smartfona to coraz poważniejszy problem. Dotyka osób w każdym wieku: jest popularny zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Nowe technologie skutecznie ułatwiają nam życie, wiążą się z nimi jednak także problemy i zagrożenia. Fonoholizm jest jednym z nich. Sprawdź, czym się objawia i jakie ma przyczyny.

Jak walczyć z uzależnieniem od telefonu? Poznaj jego specyfikę i sięgnij po profesjonalną pomoc psychologów i psychoterapeutów w MindHealth. Pamiętaj też, by zapobiegać pojawieniu się problemu u dzieci.

Pacjent u psychologa w Warszawie

Spis treści

Na czy polega uzależnienie od telefonu?

Uzależnienie od telefonu (in. fonoholizm) należy do uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności, uzależnień niechemicznych) związanych z nowymi technologiami i światem wirtualnym. Jak się okazuje, nieograniczony dostęp do sieci w smartfonie, który stał się poręcznym, przenośnym komputerem, wiąże się z szeregiem trudności, jakie możemy wyróżnić w związku z jego nieprawidłowym wykorzystywaniem.

Z pojęciem nadmiernego czy też problemowego korzystania z telefonu komórkowego wiążą się takie terminy, jak nomofobia (lęk przed rozładowaniem telefonu i niemożnością korzystania z niego) czy też FOMO (lęk przed pominięciem lub przegapieniem czegoś istotnego).

Uzależnienie od telefonu komórkowego: klasyfikacja

Uzależnienie od telefonu jest relatywnie nowym zjawiskiem. Zalicza się do kategorii problemowego używania nowych technologii, podobnie jak uzależnienie od gier wideo/online czy uzależnienie od Internetu.

W związku z tym fonoholizm nie doczekał się jeszcze kryteriów diagnostycznych w żadnej z klasyfikacji chorób – ani w ICD-10 czy ICD-11 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych) ani w DSM-V (aktualna klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Aby rozpoznać uzależnienie od telefonu, można jednak posłużyć się ogólnymi kryteriami dotyczącymi uzależnień, które zawarte są w ICD-10.

Jesteś uzależniony/a od telefonu? Umów się do psychologa

Ogólne kryteria diagnostyczne uzależnienia według ICD-10 a fonoholizm

Kryteria te odnoszą się one do zarówno do uzależnień związanych z nadużywaniem różnego rodzaju substancji, jak i do kompulsywnie powtarzanych czynności – a taką jest np. nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego. Uwzględniają:

 • poczucie przymusu lub silne pragnienie podejmowania określonych zachowań i czynności;
 • trudności w kontrolowaniu zachowania w danym obszarze;
 • fizjologiczne objawy odstawienia, jeśli zachowanie zostanie ograniczone lub zupełnie zaniechane;
 • wzrost tolerancji – potrzeba nasilania zachowań i czasu ich trwania, aby otrzymać zadowalający efekt;
 • zaniedbywanie dotychczasowych źródeł przyjemności i szczęścia;
 • kontynuowanie szkodliwych zachowań pomimo ponoszonych kosztów i strat.

Przesadne użytkowanie telefonu jako uzależnienie

Wszystkie wspomniane wyżej kryteria można odnieść do nadmiernego i problemowego korzystania ze smartfona.

Sięgnięcie po telefon komórkowy jest podyktowane silną potrzebą psychiczną i rodzajem przymusu, a uzależniony od telefonu komórkowego doświadcza dużych trudności w kontrolowaniu tego zachowania.

Pomimo postanowień czy obietnic zmniejszenia częstotliwości i intensywności korzystania z telefonu, wciąż nie potrafi go odłożyć.

Zauważalne mogą być także objawy fizjologiczne, jeśli z jakiegoś powodu dojdzie do cyfrowego detoksu. Mogą to być: szybsze bicie serca, pocenie się, nudności, bóle głowy czy bezsenność.

Podobnie jak w przypadku innych uzależnień, fonoholizm doprowadza osobę nim dotkniętą do zaniedbania swoich dotychczasowych zainteresowań i pasji. Nic nie jest już w stanie konkurować z rozrywką, jaką uzależnionemu zapewnia korzystanie z telefonu. Przestaje mu też zależeć na rzeczach, które kiedyś stanowi dla niego wartość.

Ostatnim syndromem wskazującym na uzależnienie jest fakt, że pomimo ponoszenia konsekwencji i przykrych skutków, osoba nadmiernie korzystająca z telefonu nie widzi źródeł swojego problemu i nie ogranicza czasu spędzonego ze smartfonem.

Zjawiska związane z uzależnieniem od telefonu: nomofobia, FOMO

Uzależnienie od telefonu powiązane jest z różnymi zjawiskami, których specyfikę, skutki i przyczyny badacze na całym świecie dopiero próbują zrozumieć i wyjaśnić. Należą do nich m.in. nomofobia, FOMO czy phubbing, czyli akt lekceważenia kogoś na rzecz patrzenia w telefon komórkowy.

W literaturze przedmiotu wspominana jest także skatologia telefoniczna. Stanowi ona rodzaj parafilii, polegającej na osiąganiu pobudzenia seksualnego podczas obscenicznych rozmów przez telefon z osobami obcymi.

Nomofobia, czyli lęk przed brakiem telefonu

Nomofobia (z ang. No mobile phobia) jest jednym ze zjawisk związanym z uzależnieniem od telefonu. Dotyczy lęku przed brakiem możliwości skorzystania z telefonu. Może objawiać się niepokojem, panicznym lękiem lub nawet zachowaniami agresywnymi.

Jak do tej pory, nomofobia nie została jeszcze terminem medycznym. Pojęcie pojawiło się jednak po raz pierwszy w 2008 roku po brytyjskich badaniach dotyczących użytkowników telefonów komórkowych. Aż 53% z nich deklarowało niepokój i zdenerwowanie w sytuacji, gdy nie mają zasięgu lub zgubią, zapomną albo rozładują swój smartfon.

Kobieta uzalezniona od telefonu sięga po niego w nocy

FOMO: lęk przed pominięciem

FOMO (z ang. fear of missing out) to lęk przed pomięciem lub przegapieniem czegoś ważnego w sytuacji bycia offline i bez telefonu.

Syndrom opiera się na przekonaniu dotkniętej nim osoby, że musi ona nieustannie „trzymać rękę na pulsie” – być online, sprawdzać powiadomienia i nowe publikacje np. w mediach społecznościowych. W innym przypadku z pewnością przegapi coś istotnego, ciekawego lub satysfakcjonującego. Lęk ten dotyczy także wykluczenia – „inni będą wiedzieć lub brać w tym udział, a ja nie”.

Co istotne, w przypadku niekorzystania z mediów społecznościowych przez osoby z FOMO, zaobserwować u nich można objawy somatyczne – potliwość, zawroty głowy, bóle brzucha lub nudności.

Objawy uzależnienia od telefonu komórkowego

Znamy już ogólne kryteria diagnostyczne uzależnienia. Warto jednak przyjrzeć się bliżej symptomom fonoholizmu u dorosłych oraz u dzieci – potrafią się one różnić, choć ich istotą są te same mechanizmy psychologiczne.

Osoby dorosłe

Przejawy uzależnienia od smartfona u dorosłych Pacjentów to:

 • spędzanie ogromnej ilości czasu na aktywności w telefonie;
 • obsesyjne sprawdzanie powiadomień w telefonie;
 • dźwięki fantomowe (złudzenie, że słyszy się dźwięk dzwonka lub wibracji w smartfonie);
 • zaniedbywanie swoich obowiązków na rzecz korzystania z telefonu;
 • korzystanie ze smartfona w sytuacjach społecznych, np. na spotkaniu, przy stole ze znajomymi;
 • podejmowanie ryzykownych zachowań, np. korzystanie z telefonu podczas jazdy samochodem lub  przechodzenia przez jezdnię;
 • utrata zainteresowania swoimi ulubionymi zajęciami;
 • zaniedbanie relacji z innymi ludzi i izolacja społeczna;
 • doświadczanie emocjonalnej pustki bez smartfona;
 • wielokrotne, nieudane próby zmniejszenia czasu spędzonego z telefonem;
 • brak kontroli nad czasem i częstotliwością korzystania ze smartfona.

Objawy uzależnienia od telefonu u dzieci

Uzależnienie dziecka od spędzania czasu i kontaktowania się ze znajomymi za pomocą telefonu często bardzo długo bywa niezauważone lub bagatelizowane przez otoczenie. Wynika to przede wszystkim z przeświadczenia, że wszystkie dzieci prędzej lub później rozpoczynają swoją cyfrową przygodę ze smartfonem. Dla części rodziców i opiekunów płynący z tego wniosek jest jeden – korzystanie z telefonu nie może być szkodliwe, jeśli robią to wszystkie lub prawie wszystkie dzieci.

Niestety granica pomiędzy prawidłowym a nadmiernym i uzależniającym korzystaniem z telefonu jest niezwykle łatwa do przeoczenia. Zachowania, które powinny zaniepokoić rodziców w kontekście możliwego uzależnienia się ich pociech od smartfonu to m.in.:

 • utrata zainteresowania dotychczasowymi zabawami i aktywnościami;
 • powtarzające się pytania o telefon, jego sprawność lub naładowaną baterię;
 • koncentracja całej uwagi na aktywności w telefonie; dziecko opowiada tylko lub przede wszystkim o swoich ulubionych grach, filmach i postaciach z wirtualnego świata;
 • zasypianie z telefonem i prośba o smartfon zaraz po przebudzeniu;
 • agresja i/lub histeria w sytuacji odebrania telefonu przez osobę dorosłą,
 • domaganie się przez dziecko coraz dłuższego czasu spędzonego z telefonem;
 • nieprzestrzeganie ustalonego harmonogramu zw. z korzystaniem z telefonu;
 • elefon staje się ważniejszy i bardziej atrakcyjny od rówieśników;
 • dziecko stosuje manipulację i kłamie, by uzyskać telefon.

Niestety dziecko uzależnione od smartfona lub znajdujące się w fazie ostrzegawczej uzależnienia nie poradzi sobie z nim bez pomocy osób dorosłych. Dlatego tak istotne jest wczesne reagowanie na niepokojące objawy fonoholizmu.

Dzieci uzależnione od smartfona stoją z telefonami w dłoniach

Przyczyny uzależnienia od telefonu

Przyczyny uzależnienia od telefonu komórkowego są niezwykle złożone. Na genezę fonoholizmu mogą składać się w różnych proporcjach czynniki osobowościowe, rodzinne, społeczne, psychiczne czy uwarunkowania biologiczne — niektóre osoby są bardziej podatne na uzależnienie się od czynności lub substancji, niż inne.

Nie bez znaczenia jest otoczenia, w którym się wychowujemy i dorastamy, a także okres rozwoju, w którym po raz pierwszy sięgniemy po smartfon. Choć uzależnienie od telefonu zdarza się w każdym wieku, to zdecydowanie silniej na fonoholizm narażone są dzieci, które spędzają długie godziny na aktywności w telefonie.

Przyczyną uzależnienia od telefonu pośrednio jest także niedostateczna edukacja w zakresie ryzyka, jakie niesie za sobą korzystanie z nowych technologii. Nauka higieny cyfrowej jest ważnym aspektem profilaktyki nowych uzależnień.

Na fonoholizm bardziej narażone są osoby o pewnych cechach osobowości. Zazwyczaj zalicza się do nich nieśmiałość, lękliwość i wysoką neurotyczność, niską samoocenę, a także impulsywność i nadmierną reaktywność emocjonalną. Nie są to jednak bezpośrednie przyczyny uzależnienia od telefonu, a jedynie czynniki ryzyka.

W przypadku każdej osoby dotkniętej problemowym korzystaniem z telefonu przyczyny jej uzależnienia powinny być rozpatrywane indywidualnie. Zazwyczaj stanowią splot doświadczeń życiowych, cech osobowości, uwarunkowań temperamentalnych oraz oddziaływań społecznych.

Uzależnienie od smartfona a sen i depresja

Uzależnienie od telefonu ma niekorzystny wpływ na sen bez względu na ilość spędzanego ze smartfonem czasu. Przeprowadzane badania podkreślają, że fonoholizm posiada związek zarówno z jakościowymi, jak i ilościowymi zaburzeniami snu.

Ponadto, uzależnienie od telefonu wiąże się ze zmęczeniem w ciągu dnia, wydłużoną latencję snu oraz jego skróconym trwaniem. Korzystanie ze smartfona może opóźniać rytm dobowy i pogarszać jakość snu. Zaburzenia snu doświadczane przez osoby uzależnione od smartfona mogą także pośredniczyć w rozwoju depresji.

Badania prowadzone m.in. w Chinach na studentach problemowo używających telefonów komórkowych dowiodły, że wskaźniki problemów ze snem i objawów depresyjnych były dla tych uczestników znacząco wyższe. Wydaje się więc, że problemowe używanie smartfonów, zaburzenia depresyjne i zaburzenia snu są ze sobą skorelowane. Związek ten nieustannie badany jest przez naukowców i opisywany w literaturze przedmiotu.

Skutki fonoholizmu

Fonoholizm wiąże się z fizycznymi oraz psychiczno-społecznymi skutkami dla uzależnionego i jego najbliższego otoczenie oraz bliskich.

Niestety, mechanizm iluzji i zaprzeczania sprawia, że osoba taka często nie jest w stanie przyznać się do swojego problemu nawet podczas konfrontacji z oczywistymi konsekwencjami nałogu.

Fizyczne skutki uzależnienia od telefonu

Somatyczne rezultaty spędzania zbyt dużej ilości przy ekranie telefonu to:

 • problemy ze wzrokiem;
 • bóle mięśni i bóle kręgosłupa;
 • zaburzenia snu (w tym bezsenność);
 • problemy z koncentracją;
 • nieumiejętność dłuższego skupienia uwagi;
 • poczucie ciągłego zmęczenia;
 • mniejsza wydajność w pracy lub gorsze wynik w nauce.

Psychiczno-społeczne negatywne konsekwencje uzależnienia od smartfona

Obejmują one najczęściej:

 • spadek samooceny;
 • niepokój i lęk;
 • trudności w relacjach interpersonalnych;
 • izolacja od bliskich i rodziny, a w efekcie samotność;
 • agresywne i impulsywne zachowania;
 • nieumiejętność spędzania wolnego czasu bez smartfona;
 • brak zainteresowania rzeczywistością;
 • poczucie bezcelowości i bezsensu życia.

Choć skutki uzależnienia od telefonu mogą się różnić w zależności od danego przypadku, to zawsze są one negatywne i przykre. Jak więc walczyć z uzależnieniem od telefonu?

Jak pokonać uzależnienie od telefonu?

Uzależnienie od telefonu potrafi równie skutecznie, co alkoholizm czy narkomania, zrujnować życie na wielu płaszczyznach. Niestety, bagatelizowanie ciągłego zerkania na telefon i wielogodzinnego scrollowania mediów społecznościowych nie pomaga w walce z fonoholizmem.

Pierwszym i najważniejszym krokiem w leczeniu jest uświadomienie sobie przez Pacjenta problemowego korzystania z telefonu. Dostrzeżenie negatywnych skutków swoich zachowań to szansa na rozbudzenie motywacji oraz gotowości do zmiany. Stanowią one kluczowy czynnik dla powodzenia terapii fonoholizmu.

Kiedy pierwsze próby pokonania uzależnienia od smartfona w pojedynkę nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, warto rozważyć skorzystanie z fachowej pomocy specjalistów zdrowia psychicznego. Sprawnie pokierują oni procesem leczenia i wskażą najlepsze rozwiązania.

Rodzice powinni też pamiętać, aby już od najmłodszych lat stosować metody zapobiegające rozwoju uzależnienia od telefonu u swoich dzieci.

Uzależnienie od telefonu: leczenie i terapia

Badania jasno wskazują, że jedną z najefektowniejszych metod leczenia uzależnień behawioralnych (w tym także uzależnienia od telefonu) jest psychoterapia poznawczo-behawioralna. Bazuje ona na modyfikacji zachowań Pacjenta.

Wprowadzane zmiany opierają się na zasadach uczenia się i wiedzy o procesach poznawczych. W terapii poznawczo-behawioralnej można wyróżnić trzy etapy: opisujemy je poniżej.

Modyfikacja zachowania

Modyfikacja zachowania to początkowa faza terapii, której celem jest przekształcenie nieadaptacyjnej i niezdrowej aktywności Pacjenta. Wzmacniana jest umiejętność samokontroli i samoregulacji. Buduje się wewnętrzną motywację Pacjenta do zmiany sposobu korzystania ze smartfona.

Pacjent uczy się także nazywać własne emocje i dostrzegać czynniki wywołujące w nim chęć sięgania po telefon. Wspólnie z terapeutą wypracowuje skuteczne sposoby radzenia sobie z napięciem i stresem.

Restrukturyzacja poznawcza

Ten etap polega na zmianie zniekształceń poznawczych i błędnych przekonań o sobie, świecie czy roli telefonu komórkowego. Pacjent zaczyna zauważać błędne wzorce w myśleniu i modyfikuje niepoprawne wnioskowanie. Pozwala mu to zidentyfikować swoje podstawowe problemy oraz konsekwencje uzależnienia w szerszym kontekście.

Zapobieganie nawrotom fonoholizmu

To etap terapii, kiedy Pacjent wspólnie z terapeutą identyfikuje różnego rodzaju trudności i problemy, które w przyszłości mogłyby doprowadzić do nawrotu uzależnienia. Jest to więc czas na ułożeniu planu takiego działania w sytuacjach zagrażających, które uchroni Pacjenta przed ponownym stosowaniem nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie z napięciem, nudą czy niepokojem.

Pozostałe sposoby pomocy

Innymi sposobami na walkę z uzależnieniem od telefonu są takie oddziaływania, jak:

 • psychoedukacja dotycząca uzależnień od nowych technologii;
 • warsztaty radzenia sobie z napięciem i stresem;
 • warsztaty doskonalenia komunikacji z innymi ludźmi;
 • poszukiwanie sposobów na kreatywne spędzanie czasu wolnego.

Leczenie uzależnienia od telefonu powinno rozpocząć się jak najwcześniej – zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży. Warto udać się na spotkanie z psychologiem lub psychoterapeutą w MindHealth już przy pierwszych, niepokojących objawach problemowego korzystania ze smartfona.  

Źródła:

 • P. Pajor, Problemowe użytkowanie, nadmierne korzystanie, uzależnienie od smartfona, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, 2021, 21 (4), p. 281–292;
 • P. Sarnowski, A. Stelmaszczyk, Fonoholizm – uzależnienie naszych czasów, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, Vol. 10, 1(19)2022;
 • I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, Uzależnienia behawioralne, Warszawa, 2018;
 • P. Izdebski, M. Kotyśko, Problematyczne użytkowanie telefonu komórkowego a zdrowie psychiczne, „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, nr 5, s. 47-60;
 • E. Krzyżak-Szymańska, Dysfunkcjonalne używanie telefonu komórkowego wśród młodzieży a kontrola rodzicielska, „Roczniki Teologiczne”, Tom LXVI, zeszyt 10 – 2019;
 • A. Kleszczewska-Albińska, Wybrane poznawczo-behawioralne modele uzależnień behawioralnych, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, 2022, 22 (1), p. 10–18;
 • W. Czerski, Nomofobia – szczególnie groźna odmiana uzależnienia od telefonu, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 3/25/2018;
 • Uzależnienie od telefonu, phubbing i depresja u mężczyzn i kobiet (https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/uzaleznienie-od-telefonu-phubbing-i-depresja-u-mezczyzn-i-kobiet/ – dostęp 11.10.2022)
Uzależnienie od telefonu: objawy, jak leczyć?