Specjaliści

Dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska

Specjalista zajmuje się:

  • dorosłymi,
  • diagnostyką (testy psychologiczne do oceny uwagi, pamięci, zdolności wzrokowo-konstrukcyjnych, myślenia, inteligencji, cech osobowości).

Obszary specjalizacji:

  • choroba Alzheimera i inne otępienia,
  • niepełnosprawność intelektualna – diagnostyka,
  • psychogeriatria – ocena funkcji poznawczych,
  • rehabilitacja neuropsychologiczna,
  • zaburzenia osobowości – diagnostyka,
  • zaburzenia pamięci.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Jest specjalistą psychologiem klinicznym, z podspecjalizacją w zakresie neuropsychologii klinicznej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada tytuł doktora nauk medycznych. W zawodzie pracuje ponad 20 lat. Jest adiunktem w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz konsultantem- neuropsychologiem w Klinice Neurologii i Epileptologii Szpitala im. Witolda Orłowskiego w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką zaburzeń poznawczo-behawioralnych powstałych w przebiegu różnych schorzeń mózgowych oraz diagnostyką różnicową zaburzeń psychogennych o obrazie chorób neurologicznych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie terapii neuropsychologicznej różnych zespołów zaburzeń poznawczych. Działalność kliniczną łączy z pracą naukową. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i na kursach szkoleniowych do specjalizacji psychologicznych i lekarskich. Jest też współtwórcą komputerowego programu do terapii zaburzeń językowych o typie afazji – „Afa-System”, który jest powszechnie stosowany w placówkach neurorehabilitacyjnych w całej Polsce.

Dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska