Specjaliści

Mgr Iwona Kosiba

Mgr Iwona Kosiba jest psychologiem. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia, a także kursy z zakresu psychoterapii.

Pracuje w nurcie poznawczo - behawioralnym z osobami dorosłymi z zaburzeniami odżywiania, cierpiącymi z powodu objawów lęku, z zaburzeniami nastroju, osobowości, z osobami doświadczającymi trudności w budowaniu więzi, współuzależnionymi i kobietami doświadczającymi przemocy w związku. 

Mgr Iwona Kosiba