Niepełnosprawność intelektualna

Upośledzenie umysłowe, inaczej niepełnosprawność intelektualna, to znaczne obniżenie ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszą deficyty w dziedzinie zachowań adaptacyjnych w okresie rozwojowym.

Sprawdź, czym jest niepełnosprawność intelektualna i jakie są jej stopnie. W jaki sposób wygląda pomoc dzieciom i osobom dorosłym nią dotkniętym? Wspieramy też całe rodziny.

Matka z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną układa klocki

Czym jest niepełnosprawność intelektualna?

Niepełnosprawność intelektualna jest zaburzeniem psychicznym, które powstało na skutek zahamowania lub niepełnego rozwoju umysłu. Niestety nie jest uleczalne, za pomocą odpowiedniego wsparcia i terapii dostosowanej do potrzeb można jednak poprawiać komfort życia i wzmacniać samodzielność osób chorych. Bardzo ważne jest także wsparcie psychologiczne rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Upośledzenie umysłowe może być diagnozowane razem z innymi zaburzeniami — najczęściej jest związany m.in. z zespołem Downa, zespołem Retta, mózgowym porażeniem dziecięcym lub zaawansowanym autyzmem.

Skutki zaburzenia

W jej następstwie osoba z upośledzeniem funkcjonowania intelektualnego ma zmniejszoną zdolność do przystosowania się do codziennych wymagań życia społecznego. Rodzaj i skala nasilenia trudności należy od stopnia niepełnosprawności, duży wpływ ma też na nią zapewnienie (lub nie) odpowiedniego wsparcia zarówno osobie chorej, jak i jej otoczeniu — zwłaszcza najbliższym sprawującym opiekę.

Rodzaje (stopnie) niepełnosprawności intelektualnej

Niepełnosprawność intelektualna występuje w czterech stopniach zaawansowania:

  • lekkim,
  • umiarkowanym,
  • ciężkim,
  • głębokim.

Najlepiej funkcjonują w życiu społecznym ci Pacjenci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność lekką.

Bez względu na sklasyfikowany poziom zaburzeń, osoby z takim samym ich stopniem mogą różnić się między sobą poziomem zaawansowania trudności, z którym się mierzą, gdyż każdy przypadek jest inny i należy traktować Pacjentów indywidualnie.

Pomoc dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną

Wsparcie wykwalifikowanych specjalistów jest niezwykle ważne w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Zapraszamy do kontaktu z Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w celu skorzystania z pomocy psychologa, psychiatry, neuropsychologa i innych specjalistów.

Niepełnosprawność intelektualna