Psycholog i psychoterapeuta dziecięcy w ramach NFZ

Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dzięki temu zapewniamy bezpłatną pomoc psychologiczną dla najmłodszych w Warszawie bez konieczności posiadania skierowania. 

Psycholog w ramach NFZ - rozmowa z dzieckiem

Poznaj naszych specjalistów:

Psycholog dziecięcy na NFZ w Warszawie: MindHealth

Eksperci uważają, że w leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci i rozwiązywaniu problemów młodzieży – tam, gdzie jest to możliwe – należy unikać instytucjonalizacji, nadmiernej medykalizacji i priorytetowo traktować niefarmakologiczne metody pomocy. By tak się działo, dzieci muszą mieć łatwy dostęp do specjalistów i trafiać do nich, kiedy objawy nie są jeszcze nasilone.

MindHealth wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, uruchamiając możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia psychologów i psychoterapeutów dzieci i młodzieży w ramach NFZ w dwóch swoich placówkach w Warszawie.

Kto może skorzystać?

Z darmowego wsparcia psychologa dla dzieciwarszawskich placówkach Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth przy ul. Racławickiej 27 (Mokotów) oraz przy ul. Nowolipie 18 (Wola) skorzystać mogą:

 • dzieci poniżej 7. roku życia;
 • dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki;
 • osoby kształcące się w szkołach ponadpodstawowych (do 21. roku życia);
 • ich rodziny i opiekunowie prawni.

By umówić się na wizytę do poradni psychologicznej, Pacjent powinien posiadać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie jest wymagane skierowanie.

Zakres usług

W ramach projektu z NFZ w obu placówkach oferowane są:

 • porady psychologa;
 • konsultacje diagnostyczne;
 • psychoterapia indywidualna, rodzinna i grupowa;
 • sesje wsparcia psychospołecznego;
 • wizyty domowe i środowiskowe.

Działaniami objęte są różne instytucje, m.in. szkoły, przedszkola, poradnie, szpitale, świetlice, stowarzyszenia, fundacje czy ogniska wychowawcze. Zespoły psychologów, psychoterapeutów i  terapeutów środowiskowych pracują również w środowisku Pacjenta.

Ośrodki współpracują też z zespołami podstawowej opieki zdrowotnej, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty, nauczycielami, asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej oraz pielęgniarkami środowiska nauczania i wychowania. Udzielają również konsultacji edukacyjno-profilaktycznych (indywidualnych i grupowych) dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników czy innych osób stanowiących wsparcie społeczne dzieci.

Psycholog dziecięcy w ramach NFZ: wskazania

Zgodnie z danymi WHO około połowa wszystkich zaburzeń psychicznych zaczyna się przed 14. rokiem życia. Jeśli nie będą leczone, mogą wywołać poważne konsekwencje. Warto zatem znać objawy, które mogą świadczyć o trudnościach w sferze psychicznej i – w przypadku ich zaobserwowania – zwrócić się o poradę lub pomoc medyczną.

Do symptomów zaburzeń psychicznych diagnozowanych przez psychologa dziecięcego na NFZ zaliczane są m.in.:

 • drażliwość, napady złości;
 • lęk, zamartwianie się;
 • częste bóle głowy lub brzucha, które nie są uzasadnione chorobą fizyczną;
 • problemy z snem;
 • brak zainteresowania zabawą i trudności w nawiązywaniu relacji;
 • trudności z koncentracją;
 • pogorszenie wyników w nauce;
 • natręctwa;
 • utrata zainteresowania rzeczami, które kiedyś sprawiały przyjemność;
 • spędzanie czasu w samotności, unikanie spotkań z przyjaciółmi czy rodziną;
 • zmiany w nawykach żywieniowych;
 • nadmierne dbanie o dietę lub ćwiczenia fizyczne, strach przed przybraniem na wadze;
 • brak energii;
 • podejmowanie ryzykownych, aspołecznych zachowań;
 • halucynacje;
 • zażywanie narkotyków lub dopalaczy, nadużywanie alkoholu;
 • samookaleczanie;
 • myśli samobójcze.

Niektóre zachowania i emocje dziecka to część procesu dorastania, które nie wymagają odwiedzania poradni zdrowia psychicznego. Sygnałem alarmowym są symptomy, które trwają dłuższy czas i zakłócają funkcjonowanie w domu, szkole czy grupie rówieśniczej.

Jeśli dziecko zachowuje się niebezpiecznie lub mówi, że chce skrzywdzić siebie czy inną osobę, trzeba pilnie zgłosić się po pomoc i diagnozę. Niezależnie od nasilenia objawów, specjalistów zdrowia psychicznego nie można się wstydzić czy obawiać. A możliwość skorzystania z  pomocy w ramach NFZ powoduje, że na wizytę w poradni nie trzeba wydawać pieniędzy.

Kiedy potrzebne jest wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży?

Wymienione wyżej objawy mogą świadczyć o tym, że dziecko lub nastolatek zmaga się z którymś z zaburzeń psychicznych, których leczenia podejmie się psychoterapeuta dziecięcy w ramach NFZ. Należą do nich m.in.:

 • depresja i inne zaburzenia afektywne (nastroju): depresja jest czwartą najczęstszą chorobą i przyczyną niepełnosprawności młodzieży w wieku 15-19 lat. Zaburzenie charakteryzuje się długotrwałym obniżeniem nastroju oraz szeregiem innych objawów psychicznych i fizycznych. Wpływają one na zdolność do funkcjonowania w domu, szkole czy wśród rówieśników. Objawem alarmowym depresji, w przypadku którego należy pilnie skorzystać z pomocy specjalisty, są myśli samobójcze. Do zaburzeń afektywnych zalicza się też m.in. chorobę afektywną dwubiegunową (charakteryzującą się naprzemiennym występowaniem obniżonego nastroju i aktywności oraz wzmożonego nastroju i aktywności) i zaburzenie o destrukcyjnej regulacji nastroju (objawiające się nasilonymi wybuchami złości);
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD): to „plaga XXI wieku”. Jest jednym z najczęstszych zaburzeń neurorozwojowych. Szacuje się, że dotyczy 3-10% dzieci w wieku szkolnym. Objawia się problemami ze skupieniem uwagi oraz nadmierną ruchliwością i impulsywnością. ADHD często towarzyszą inne zaburzenia psychiczne. Konsekwencją nieleczenia tego problemu mogą być szykany w szkole, urazy, uzależnienia czy próby samobójcze;
 • zaburzenia lękowe: są jednymi z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Ich główny symptom to intensywny lęk. Do tego typu zaburzeń zalicza się fobie, lęk separacyjny, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, zespół lęku napadowego czy mutyzm wybiórczy. Nieleczone zaburzenia lękowe mogą być przyczyną sięgania po alkohol czy narkotyki;
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD): rozpoczynają się we wczesnym okresie życia. Charakteryzują je trudności w komunikacji społecznej oraz ograniczony, powtarzający się wzorzec zachowań, zainteresowań lub czynności. Szansą na przyspieszenie rozwoju i wysoki poziom funkcjonowania jest wczesna diagnostyka i terapia. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata;
 • zaburzenia odżywiania: pojawiają się zazwyczaj w okresie nastoletnim lub we wczesnej dorosłości. Należy do nich anoreksja (jadłowstręt psychiczny), bulimia (żarłoczność psychiczna) i zespół napadowego objadania się. Ich objawami są szkodliwe zachowania dotyczące jedzenia. Zaburzenia odżywania sią groźne dla zdrowia i życia. Często współistnieją z depresją czy lękiem;
 • zaburzenia zachowania: charakteryzują się agresywnymi i buntowniczymi zachowaniami, w tym takimi, które łamią prawa innych osób czy reguły społeczne. Mogą negatywnie wpływać na edukację i prowadzić do przestępstw. Ich łagodniejszą formę określa się jako zachowania opozycyjno-buntownicze;
 • zespół stresu pourazowego (PTSD): pojawia się w reakcji na zdarzenie, powodujące zagrożenie życia własnego lub innej osoby. Jego symptomy to m.in. dręczące wspomnienia, unikanie bodźców związanych z traumą czy pobudzenie;
 • schizofrenia: to jedna z najbardziej stygmatyzujących i najcięższych chorób psychicznych. Ujawnia się zazwyczaj we wczesnej dorosłości. Do 40% chorych doświadcza pierwszych symptomów przed 20. rokiem życia. Objawy schizofrenii to m.in. halucynacje, urojenia, wycofanie społeczne, utrata zainteresowań czy apatia.

Do kogo zgłosić się po pomoc?

Specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym bywają niekiedy myleni. Czym różni się psycholog dla dzieci przyjmujący na NFZ od psychoterapeuty? Obydwaj specjaliści pomagają dzieciom, młodzieży i rodzinom doświadczającym trudności w sferze psychicznej.

Pierwszy ze specjalistów udziela szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego, edukuje i doradza. Zajmuje się również wykonywaniem testów, diagnozowaniem i opiniowaniem.

Natomiast psychoterapeuta pomaga osobom, u których rozpoznano zaburzenia psychiczne. Psychoterapia dla dzieci jest niefarmakologiczną formą leczenia tego rodzaju problemów, polegającą przede wszystkim na rozmowie.

Psycholog dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ – informacje i zapisy

Szukasz psychologa dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ w Warszawie? Zgłoś się do Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth przy ul. Racławickiej 27 (Mokotów) lub przy ul. Nowolipie 18 (Wola), gdzie realizowany jest projekt związany z działaniem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Zapisy przyjmowane są pod numerem 22 566 22 24

Psycholog i psychoterapeuta dziecięcy w ramach NFZ