Specjaliści

Mgr Monika Lusowicz-Pieniążek

Mgr Monika Lusowicz-Pieniążek jest psychologiem dzieci i młodzieży. Ukończyła National Laus Uniwesyty (kierunek przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela oraz neuropsychologia) a także Krakowską Akademię im. A. Frycza Modrzewskiego na kierunku psychologia kliniczna z neuropsychologią.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w niepublicznych specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, niepublicznych przedszkolach terapeutycznych a także w prywatnych placówkach medycznych. 

Mgr Monika Lusowicz-Pieniążek ukończyła kursy i szkolenia specjalistyczne takie jak:

  • Terapia biofeedback EEG- I i II stopień,
  • pedagogika Marii Montessori,
  • umiejętności do posługiwania się skalą inteligencji Stauford- Biret 5,
  • monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa.

Szczególne zainteresowania specjalisty:

  • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży w zakresie zaburzeń emocjonalnych,
  • poradnictwo dla rodziców,
  • diagnoza.

Mgr Monika Lusowicz-Pieniążek przyjmuje Pacjentów poniżej 18 roku życia. Konsultuje również w języku angielskim. 

Mgr Monika Lusowicz-Pieniążek