Specjaliści

Mgr Yulia Shilenko

Mgr Yulia Shilenko jest specjalistą psychologii dziecięcej. Ukończyła Petersburski Uniwersytet Państwowy a także wiele kursów specjalistycznych, takich jak: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży, Arteterapia zaburzeń emocjonalnych i stanów kryzysowych u dzieci i młodzieży, praca z pacjentem depresyjnym, lękowym oraz praca z osobami z myślami samobójczymi

Doświadczenie zawodowe zdobywała w w Miejskim Klinicznym Szpitalu Dziecięcym Nr 5 w Petersburgu, Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz jako psycholog w Centrum Pomocy Socjalnej dla Dzieci i Rodzin i organizacji "Lekarze Dzieciom".

Mgr Yulia Shilenko pracuje z dziećmi i młodzieżą od 7 do 18 roku życia. Konsultuje również w języku rosyjskim. 

Obszary specjalizacji:

  • zaburzenia zachowania;
  • problemy emocjonalne;
  • zachowania autoagresywne;
  • praca z osobami doświadczającymi migracji;
  • wsparcie psychologiczne rodziców.
Mgr Yulia Shilenko