Specjaliści

Mgr Weronika Szałaj

Mgr Weronika Szałaj ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Psychologia realizując ścieżkę specjalizacyjną z Psychologii klinicznej na Akademii Ignatianum w Krakowie. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 

Mgr Weronika Szałaj doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, Punkcie wsparcia psychologicznego AIK w Krakowie oraz szkołach, pracując jako psycholog szkolny z dziećmi oraz młodzieżą. 

Obszary wsparcia osób dorosłych: 

 • kryzys emocjonalny,
 • zmiany życiowe,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • konflikt w relacjach,
 • nasilone odczuwanie stresu,
 • zaburzenia snu i czuwania,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • trudności w określaniu własnych celów. 

Obszary wsparcia dzieci i młodzieży: 

 • kryzys emocjonalny,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • trudności emocjonalno-społeczne,
 • zachowania agresywne,
 • samookaleczenia,
 • trudności w kontaktach rówieśniczych.
Mgr Weronika Szałaj