Specjaliści

Mgr Justyna Dadok

Magister Justyna Dadok jest absolwentką Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku Psychologia o specjalizacji ze społecznej psychologii przedsiębiorczości i zarządzania oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie na kierunku filologii angielskiej.

Doświadczenie zawodowe rozwijała pracując na Oddziałach Rehabilitacji Neurologicznej i Geriatrycznym w szpitalu Śląskim w Cieszynie. Ukończyła kursy z zakresu depresji poporodowej w praktyce psychologicznej w UNIQSKILLS, z diagnostyki różnicowej zespołów otępiennych przy Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim, z żałoby i utraty, z psychologii klinicznej, z umiejętności praktycznych i narzędzi diagnostycznych w Akademii Psyche. Posiada kwalifikacje w pracy w działach personalnych oraz w rozwijaniu umiejętności językowych, a także prowadzenia zajęć z dziećmi z potrzebami specjalnymi (autyzm, dysleksja, ADD, ADHD).

W swojej pracy zajmuje się konsultacjami psychologicznymi dla dzieci, młodzieży, rodziców, dorosłych i seniorów, diagnozą zaburzeń, np. funkcji poznawczych, opiniowaniem psychologicznych oraz terapią psychologiczną i neuropsychologiczną. Udziela wsparcia w problemach adaptacyjnych, w wypaleniu zawodowym, pomaga w rozwoju osobistym i przeprowadza psychoedukacje pacjentów.
Udziela konsultacji w języku angielskim.

Mindhealth logo