Specjaliści

Mgr Justyna Dadok

Mgr Justyna Dadok jest absolwentką Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku Psychologia o specjalizacji ze społecznej psychologii przedsiębiorczości i zarządzania oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie na kierunku filologii angielskiej.

Doświadczenie zawodowe rozwijała, pracując na Oddziałach Rehabilitacji Neurologicznej i Geriatrycznym w szpitalu Śląskim w Cieszynie. Stale rozwija swoje kompetencje. Ukończyła następujące kursy i szkolenia:

  • z zakresu depresji poporodowej w praktyce psychologicznej, a także zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w UNIQSKILLS;
  • z diagnostyki różnicowej zespołów otępiennych przy Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim;
  • z żałoby i utraty, z psychologii klinicznej, z umiejętności praktycznych i narzędzi diagnostycznych w Akademii Psyche;
  • diagnostyki różnicowej zespołów otępiennych i oceny neuropsychologicznej w otępieniu przy Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim;
  • diagnoza otępień w opiniowaniu sądowo-psychologicznym w sprawach cywilnych w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie;
  • Pacjent z doświadczeniem traumy z dzieciństwa; Jak pracować z pacjentem w podeszłym wieku; Dieta w zdrowiu psychicznym oraz Co każdy psycholog i psychoterapeuta powinien wiedzieć o nowej klasyfikacji ICD-11 - w centrum Terapii DIALOG;
  • intensywny kurs z zakresu psychologii śledczej organizowany przez Justynę Poznańską w Warszawskim Ośrodku Psychologii Sądowej
    i Śledczej;
  • Uzależnienia behawioralne; Przemoc wobec dzieci i młodzieży; Stres, trauma, samotność w biegu życia — konferencje organizowane przez Uniwersytet SWPS.

Ma kwalifikacje w pracy w działach personalnych, opiniowaniu dla sądu i prokuratury oraz w rozwijaniu umiejętności językowych, a także prowadzenia zajęć z dziećmi z potrzebami specjalnymi (autyzm, dysleksja, ADD, ADHD).

W swojej pracy zajmuje się konsultacjami psychologicznymi dla dzieci, młodzieży, rodziców, dorosłych i seniorów, diagnozą zaburzeń, np. funkcji poznawczych, opiniowaniem psychologicznym oraz terapią psychologiczną i neuropsychologiczną. Udziela wsparcia w problemach adaptacyjnych, w wypaleniu zawodowym, pomaga w rozwoju osobistym i przeprowadza psychoedukacje pacjentów.

Konsultuje także języku angielskim.

Mgr Justyna Dadok