Specjaliści

Lek. Magdalena Janusz

Specjalista zajmuje się:

 • dziećmi 4-14 lat,
 • młodzieżą 14-18 lat,
 • młodymi dorosłymi 18- 26 r.ż.,
 • wydaje zaświadczenia do ośrodków adopcyjnych.

Obszary specjalizacji:

 • ADD i ADHD,
 • autyzm,
 • anoreksja, bulimia, ortoreksja,
 • bezsenność i inne zaburzenia snu,
 • depresja,
 • trudności szkolne: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia i inne trudności w nauce,
 • fobia szkolna, lęk społeczny, lęk separacyjny oraz inne fobie i lęki,
 • interwencja kryzysowa,
 • mobbing, molestowanie,
 • mutyzm wybiórczy,
 • napady paniki,
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • onanizm dziecięcy,
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją,
 • problemy rodzinne i wsparcie okołorozowodowe,
 • problemy seksualne,
 • przemoc,
 • psychoedukacja rodziców,
 • samookaleczenia,
 • schizofrenia i inne psychozy,
 • tiki i zespół Tourette’a,
 • uzależnienie od leków,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia: lękowe, osobowości, pamięci, zachowania, psychosomatyczne, mowy, zaburzenia związane ze stresem.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest absolwentką Wydziału Lkarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziennym Oddziale Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, dodatkowo pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Zespole Leczenia Środowiskowego. Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy w Poradni Autystycznej. Przez 2 lata pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie prowadziła zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Prowadziła zajęcia dla studentów psychologii SWPS we Wrocławiu. Aktualnie pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Lek. Magdalena Janusz