Specjaliści

Lek. Monika Youssef-Khalil

Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zdobywa także, odbywając liczne staże i kursy w kraju i za granicą.

Konsultacje w języku: polskim, angielskim, rosyjskim, arabskim.

Specjalista zajmuje się:

 • dziećmi 6-14 lat,
 • młodzieżą 14-18 lat.

Obszary specjalizacji:

 • ADD, ADHD,
 • anoreksja, bulimia, ortoreksja,
 • autyzm,
 • bezsenność i inne zaburzenia snu,
 • depresja,
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia,
 • fobie (w tym fobia szkolna, arachnofobia, lęk separacyjny, fobia społeczna),
 • interwencja kryzysowa,
 • molestowanie,
 • mutyzm wybiórczy,
 • ataki paniki,
 • nerwica natręctw,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • onanizm dziecięcy,
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją,
 • problemy alkoholowe,
 • problemy seksualne,
 • przemoc,
 • psychoedukacja rodziców,
 • samookaleczenia,
 • schizofrenia i inne psychozy,
 • tiki i zespół Tourette’a
 • uzależnienia,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia pamięci,
 • i inne.
Lek. Monika Youssef-Khalil