Specjaliści

Mgr Karina Michalak

Magister Karina Michalak jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku psychologia. Ukończyła również Praktyczną diagnozę psychologiczną na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując głównie w placówkach oświatowych, przede wszystkim z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami rozwoju. Kwalifikacje rozwijała także pracując we Wrocławskim Centrum Zdrowia oraz fundacji Salida. Brała udział w licznych szkoleniach i kursach, m.in. z Treningu Umiejętności Społecznych, socjoterapii i psychoprofilaktyki z elementami CBT, wspierania rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu oraz rozpoznawania depresji i radzenia sobie ze stratą.

W swojej pracy koncentruje się na znalezieniu z Pacjentem wspólnej drogi do osiągnięcia zamierzonego celu. Przyjmuje Pacjentów od 2 roku życia zmagających się z problemami z regulowaniem emocji, komunikacją, zaburzeniami lękowymi i problemami z nawiązywaniem kontaktu i funkcjonowaniu z rówieśnikami. Udziela wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, a także borykającym się z uzależnieniami behawioralnymi. Udziela konsultacji, wsparcia i poradnictwa psychologicznego. Prowadzi treningi skupiające się na rozwoju i poprawie umiejętności społecznych oraz przeprowadza podstawową diagnozę psychologiczną.

Mgr Karina Michalak