Specjaliści

Mgr Weronika Loch

Mgr Weronika Loch ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego przy UAM.

Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis, Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na oddziale psychiatrycznym dla dorosłych oraz współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spóldzielni Socjalnych, Fundacją Edukacji Nowoczesnej, Fundacją Partycypacji Społecznej, Funcacją Otwarcie, Fundacją Aktywizacją oraz Stowarzyszeniem na Tak.

Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, w którego Kursie z Terapii Systemowej aktualnie bierze udział.

Udziela wsparcia i konsultacji dzieciom, które ukończyły 3 rok życia, zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, lękowymi oraz adaptacyjnymi. Pracuje także z osobami doświadczającymi mobbingu, wypalenia zawodowego, nadmiernego stresu, problemów emocjonalnych, kryzysów psychicznych oraz problemów wynikających z niepełnosprawności pacjenta. Przeprowadza psychoterapię indywidualną, par oraz rodzin.

Weronika Loch
Mgr Weronika Loch