Specjaliści

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Lekarz psychiatra, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM. Wizytuje również w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor, USA. Pełnił funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala MindHealth.

Od początku pracy zawodowej interesuje się patogenezą i przebiegiem uzależnień. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1997 roku na podstawie pracy poświęconej mechanizmom rozwoju majaczenia alkoholowego. W latach 2002/2003 i 2007/2008 dwukrotnie przebywał na stypendium naukowym fundowanym przez Fogarty International Center Narodowego Instytutu Zdrowia USA na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Praca naukowa poświęcona badaniu związków skłonności samobójczych, impulsywności i nawrotu picia w kontekście genetycznej predyspozycji do uzależnienia od alkoholu zaowocowała pracą habilitacyjną w 2007 roku.

Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Brał udział w licznych konferencjach i kongresach naukowych, na których przedstawiał liczne doniesienia zjazdowe. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, założycielem i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami oraz wiceprzewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Badań Biomedycznych nad Alkoholizmem (ESBRA).

Przyjmuje Pacjentów dorosłych. Obszary jego specjalizacji obejmują w szczególności:

  • problemy związane z piciem alkoholu i używaniem substancji psychoaktywnych;
  • schizofrenię i inne zaburzenia psychotyczne;
  • zaburzenia afektywne (depresję, zaburzenia dwubiegunowe);
  • zaburzenia lękowe (w tym obsesyjno-kompulsyjne).
Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar