Specjaliści

Mgr Angelika Maciejewska

Mgr Angelika Maciejewska jest psychologiem i neuropsychologiem. Pracuje z osobami mierzącymi się m.in. z depresją, niepokojem czy stresem.

Obszary działania:

 • diagnoza neuropsychologiczna i neurologopedyczna osób dorosłych,
 • terapia funkcji poznawczych,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia osób z afazją i dyzartrią.

Doświadczenie zawodowe:

 • Klinika Neurologii CSK MSWiA,
 • Klinika Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi CSK MSWiA;
 • oddział rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej w Konstancinie Jeziornej
 • oddział rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej w Otwocku.

Wykonuje diagnozę chorób neurozwyrodnieniowych oraz  testy:

 • Addenbrook Cognitive Examination ACE-III,
 • MoCA (montreal Cognitive Assessment),
 • MMSE,
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona BVRT,
 • Kolorowy Test Łączenia Punktów CTT-2,
 • BDI,
 • Złożona Figura Rey'a,
 • 10 Słów Łurii,
 • CVLT Kalifornijski Test Uczenia Językowego.
Mgr Angelika Maciejewska