Specjaliści

Mgr Wiktoria Bobieni

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoeduakcji w Warszawie, certyfikowany trener VCC oraz trener umiejętności społecznych I i II stopnia. Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie, ukończyła także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uczelni Korczaka w Warszawie. Stale aktualizuje swoją wiedzę oraz podnosi kompetencje. Była uczestniczką m.in.następujących szkoleń, warsztatów i konferencji:

  • „Szkoła konsultacji dla psychologów i psychoterapeutów” Agnieszka Stein i Gosia Stańczyk;
  • „Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży” Ania Lewandowska TherapyTools;
  • „Kiedy życie boli za bardzo — samouszkodzenia u nastolatków i dorosłych pacjentów” Instytut Pomocy Profesjonalnej.

Mgr Wiktoria Bobieni ma doświadczenie w pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom — zdobywała je w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Współpracowała też ze szkołami i przedszkolami, prowadziła wiele szkoleń i warsztatów psychologicznych: dla osób dorosłych w fundacji Tulipany, a także w ramach projektów dla młodzieży (TUS, trening asertywności, warsztaty z autoprezentacji). Pracowała indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, afazją oraz doświadczającymi trudności w zakresie emocji i zachowania.

Stawia na relacje, autentyczność i budowanie atmosfery bezpieczeństwa, empatii i zaufania. Bliskie jest jej podejście Rodzicielstwa Bliskości oraz spojrzenie na doświadczane trudności w rozumieniu psychodynamicznym i systemowym. Integruje również wybrane metody i techniki z terapii poznawczo-behawioralnej. Pomoc Pacjentowi traktuje jako towarzyszenie we wspólnej podróży ku zmianie.

Mgr Wiktoria Bobieni