Specjaliści

Mgr Agata Stępień

Mgr Agata Stępień - psycholog, absolwentką Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Od wielu lat pracuje w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, a także dorosłym, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Doświadczenie zawodowe:

  • Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Domy Dziecka,
  • Poradnie Psychologiczne,
  • projekty skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych min. bezrobotnych, zwolnionych z pracy, w trudnej sytuacji życiowej, depresji itp.

Pracuje również w Poradni Psychologiczno - Psychoterapeutycznej oraz Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży; konsultując i wspierając podopiecznych w sytuacjach kryzysowych: w depresji, samookaleczających się, z myślami rezygnacyjnymi. Często pomaga młodzieży wycofującej się z aktywności społecznych, z problemami w edukacji, niechętnych do kontaktu z dorosłymi, z mutyzmem, nieśmiałych. Wspiera i doradza rodzicom/opiekunom w sytuacji kłopotów w komunikacji z dzieckiem, trudności w realizowaniu obowiązku szkolnego, podjęcia nauki w innym trybie niż stacjonarny np. Szkoła w chmurze itp.

W pracy z dorosłymi pomaga w kryzysach, depresji, przełomach życiowych, problemach z pracą, ale także towarzyszę w sytuacji straty/ żałoby oraz przeżywaniu trudu samotności itp. Chętnie towarzyszy i wspiera w poszukiwaniu siebie, sensu istnienia, przemianie myślenia o życiu, budowaniu satysfakcjonujących relacji.

Z pasją pracuje i rozwija się zawodowo. Ukończyła różne szkolenia i warsztaty specjalistyczne w tym między innymi:

  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach,
  • Zaawansowany kurs - Dialog Motywujący,
  • „Kid Skill’s” – metody pracy z dziećmi i młodzieżą
  • „Praca z rodzinami doświadczającymi depresji poporodowej”,
  • “Niebieska Karta";
  • Studia podyplomowe " Doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching".

Posiada bogate doświadczenie w pracy środowiskowej. Pracowała z rodzinami mającymi nadzór kuratorski, ograniczoną władzę rodzicielską lub zagrożonymi ograniczeniem tej władzy np. przez umieszczenie dziecka w placówce/rodzinie zastępczej. Wspierała dzieci z Domów Dziecka i ich rodziny/opiekunów, a także Rodziny Zastępcze. Pracuje w oparciu o superwizję.

Mgr Agata Stępień