Specjaliści

Mgr Paweł Kociołek

Specjalista zajmuje się:

 • dorosłymi.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Ukończył Wydział Filologii Francuskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również na Wydziale Lettres Modernes Uniwersytetu Sorbonne w Paryżu. Posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od 2009. roku pracuje w Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Pracował także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadził terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i ich rodzin. Ponadto prowadził obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Strzyżenie (oddział IPiN).

Obszary specjalizacji:

 • diagnoza oraz terapia uzależnień i współuzależnień,
 • uzależnienia od alkoholu,
 • uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych,
 • uzależnienia mieszane,
 • pomoc dla rodzin osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu,
 • terapia indywidualna DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików),
 • terapia indywidualna osób stosujących przemoc,
 • bezsenność,
 • depresja,
 • problemy rodzinne,
 • fobie,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • stres i zaburzenia z nim związane,
 • natręctwa,
 • problemy małżeńskie,
 • wypalenie zawodowe,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • mobbing.
Mgr Paweł Kociołek