Specjaliści

Mgr Katarzyna Prejs

Mgr Katarzyna Prejs jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 1,5 – roczny Kurs Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, organizowany przez ośrodek Poza Schematami.

Umiejętności praktyczne zdobywała podczas rocznego stażu w pracy z dorosłymi osobami z autyzmem w Ośrodku Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Terapeutów oraz na dwuletnim Szkoleniowym Stażu Terapeutycznym w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS.

Od 2014 r pracuje w Fundacji SCOLAR, gdzie prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz Trening Umiejętności Społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała także, pracując w prywatnym gabinecie terapeutycznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W codziennej pracy zajmuje się wsparciem psychologicznym dla młodzieży od 12 r.ż. Specjalizuje się w pomocy osobom ze spektrum autyzmu, a także doświadczającym:

  • stanów depresyjnych;
  • stanów lękowych;
  • trudności w relacjach z ludźmi;
  • trudności w radzeniu sobie z emocjami;
  • niskiej samooceny.
Mgr Katarzyna Prejs