Specjaliści

Mgr Dorota Rybaczyk

Specjalista przyjmuje:

 • młodzież 14-18 lat,
 • grupy terapeutyczne.

Obszary specjalizacji:

 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia,
 • zespół Aspergera,
 • ADHD,
 • ADD,
 • trudności w nauce,
 • psychoedukacja rodziców
 • problemy rodzinne,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • lęk społeczny,
 • fobia szkolna,
 • depresja,
 • autyzm.
Mgr Dorota Rybaczyk