Specjaliści

Mgr Aleksandra Andrzejewska

Ukończyła psychologię oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim, jest też absolwentką psychodietetyki w Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Jest po kursie podstawowym terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz certyfikowanym kursie mindfullness.
Poszerzała także swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach w nurcie kognitywno–behawioralnym.

Mgr Aleksandra Andrzejewska zdobywała doświadczenie zawodowe, pracując w placówkach oświatowych (masowych, integracyjnych i specjalnych), przychodniach leczniczo – rehabiltacyjnych i fundacjach. Prowadziła też konsultacje, warszaty i szkolenia z zakresu samorozwoju oraz profilaktyki zdrowia psychicznego. Przez wiele lat pracowała w Doslnośląskim Stowarzyszeniu na Rzecz Autyzmu z dorosłymi ze spektrum autyzmu.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 10 roku życia, młodzieżą i Pacjentami dorosłymi. Pomaga w trudnościach związanych z funkcjonowaniem w systemie rodzinnym i społecznym, problemach w kontrolowaniu emocji, a także w przypadku depresji, zaburzeń lękowych czy wypalenia zawodowego. Wspiera osoby ze spektrum autyzmu, pomagając im wypracować najlepsze metody radzenia sobie w życiu szkolnym, zawodowym, rodzinnym czy towarzyskim. Zajmuje się także psychodietetyką: pomaga Pacjentom zauważyć powiązania między emocjami a jedzeniem i zbudować odpowiednie schematy działania i myślenia związane z zachowaniami żywieniowymi.

Łączy podejście systemowe i behawioralno-poznawcze, włączając do terapii także elementy treningu mindfulness.

Mgr Aleksandra Andrzejewska