Specjaliści

Lek. Iwona Grobel

Specjalista zajmuje się osobami dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

 • DDA, DDD,
 • depresja,
 • fobia społeczna,
 • medycyna stylu życia,
 • lęk napadowy,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • problemy związane z piciem alkoholu,
 • psychodietetyka,
 • zaburzenia i stany lękowe,
 • stres,
 • uzależnienia/nałogi behawioralne, w tym współuzależnienie,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia odżywiania (m.in. bulimia, ortoreksja),
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia związane ze stresem.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). W 1998 r. uzyskała pierwszy, a w 2001 drugi stopień specjalizacji z psychiatrii. Praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej doskonaliła w Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i wiceprzewodniczącą Komisji ds. Kultury i Sztuki PTP. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami i Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

Pracę zawodową rozpoczęła w Centrum Odwykowym, zdobywając doświadczenie w terapii osób uzależnionych od alkoholu, leków uspokajających i nasennych, gier hazardowych oraz w terapii rodzin osób uzależnionych. W latach 1996 – 2002, będąc asystentką w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej AM, działalność naukową i dydaktyczną łączyła z pracą lekarza w oddziale psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego. Konsultowała psychiatrycznie chorych kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Centralnego Szpitala Klinicznego AM, a także pacjentów Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpracowała z Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Od lat konsultuje podopiecznych Fundacji La Strada – Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Główne obszary jej zainteresowań zawodowych to zaburzenia psychosomatyczne, związane ze stresem, psychodietetyka i medycyna stylu życia, a zwłaszcza wpływ diety i aktywności fizycznej na stan psychiczny człowieka.

Lek. Iwona Grobel