Specjaliści

Mgr Katarzyna Babka

Mgr Katarzyna Babka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Psychologię Kliniczną i Psychologię Stosowaną Wychowawczą. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0-6 lat. Aktualnie dalej rozwija swoje kwalifikacje na specjalizacji medycznej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie systemowym. Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w medycznych i oświatowych placówkach – w przedszkolach integracyjnych i terapeutycznych, prywatnym gabinecie oraz w poradni pedagogiczno-psychologicznej. Pracowała także w szpitalu Nowowiejskim, w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Psychologicznej, w Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży na warszawskiej Pradze oraz na Oddziale Dziennym Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Pracuje wykorzystując techniki terapii poznawczo-behawioralnej. Przyjmuje dzieci i młodzież od 2 roku życia oraz ich rodziców i bliskich. Udziela porad i konsultacji psychologicznych oraz diagnozuje dzieci w kierunku spektrum zaburzeń autystycznych. Udziela wsparcia dzieciom i młodzieży w rozwoju społecznym i emocjonalnym, w radzeniu sobie z nadmiernym stresem dzięki wykorzystaniu uważności oraz w trudnych sytuacjach wieku dojrzewania.

Mgr Katarzyna Babka