Specjaliści

Mgr Iwona Baczyńska

Specjalistka zajmuje się:

  • osobami dorosłymi;
  • młodzieżą od 15 roku życia.

Obszary specjalizacji:

  • depresja,
  • lęki i fobie,
  • zaburzenia związane ze stresem,
  • zaburzenia osobowości,
  • spektrum autyzmu.

Kompetencje i doświadczenie:

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, psychoterapeuta, mgr pedagogiki specjalnej - wspomaganie rodziny, resocjalizacja, ukończone na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła 4,5-letni podyplomowy kurs psychoterapii w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w nurcie integracyjnym, psychodynamicznym.  Doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzinami oraz z osobami dorosłymi  zdobywała w szkołach ponadpodstawowych, w placówce wsparcia dziennego, a także współpracując z organizacjami pozarządowymi. Praca indywidualna z pacjentami w placówce zdrowia psychicznego. Praca terapeutyczna poddawana jest superwizji.

Szkolenia i kursy:

  • szkolenie seminaryjno-superwizyjne „Psychonalityczna praca z parami” oraz Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej.
  • Studia podyplomowe z zakresu spectrum autyzmu, z zakresu terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki.
  • Kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.
Mgr Iwona Baczyńska