Specjaliści

Mgr Anna Kucza

Mgr Anna Kucza jest psychologiem i psychologiem diagnostą, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 7 lat zajmuje się diagnostyką psychologiczną osób dorosłych oraz poradnictwem psychologicznym. Doświadczenie zdobyła między innym w Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładzie Karnym w Rzeszowie, w ramach praktyk w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w ramach współpracy z instytucjami pomocy społecznej.

Obszary działania:

  • diagnoza psychologiczna osobowości, intelektu, funkcji poznawczych;
  • wsparcie psychologiczne w sytuacji stresu, w sytuacji kryzysu, z trudnościami w relacjach i problemami z samooceną.

Specjalista przyjmuje osoby dorosłe.

Mgr Anna Kucza