Specjaliści

Mgr Aleksandra Wegner

Mgr Aleksandra Wegner ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Psychologia, ze specjalizacją w zakresie psychoterapii zaburzeń psychicznych. Swoje kompetencje poszerzała o Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (w trakcie certyfikacji).

Udziela wsparcia i konsultacji osobom dorosłym oraz młodzieży od 16 roku życia. Pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami osobowości, stanami depresyjnymi i lękowymi, trudnościami w rozumieniu siebie oraz w relacjach z innymi ludźmi. Udziela wsparcia także osobom, które przeżywają kryzys oraz zmagają się z trudnościami emocjonalnymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w publicznych i prywatnych ośrodkach zdrowia psychicznego, fundacji udzielającej wsparcia rodzinom osób osadzonych w zakładach karnych, a także w projekcie wspierającym osoby z doświadczeniem przemocy.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie poddaje swoją pracę superwizji u certyfikowanego superwizora oraz stosuje się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego.

Aleksandra Wegner
Mgr Aleksandra Wegner