Specjaliści

Mgr Adam Piętka

Absolwent psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W toku studiów realizował specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz doradztwo personalne. Obecnie jest w trakcie czteroletnich studiów podyplomowych “Szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej” realizowanych przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospłeczny, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

W swoje pracy stosuje techniki terapii poznawczo-behawioralnej, w tym również III fali CBT - terapii ACT oraz terapii opartej na uważności. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji

Obszary pracy:

Wsparcie psychologiczne osób dorosłych w zakresie:

 • uzależnień,
 • DDA (dorosłe dzieci alkoholików),
 • zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń lękowych,
 • kryzysu psychicznego,
 • niskiej samooceny,
 • stresu,
 • trudności w relacjach interpersonalnych

Praktyka zawodowa:
Zdobywał doświadczenie zawodowe prowadząc indywidualne konsultacje psychologiczne z pacjentami Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Śródka-Rataje w Poznaniu. Posiada również doświadczenie jako współprowadzący grup terapeutycznych w tym ośrodku.

Prowadzi działalność psychoedukacyjną w formie warsztatów, audycji oraz materiałów edukacyjnych w ramach “Projektu Bądź”.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał również podczas zajęć stażowych w Centrum Medycznym HCP na Oddziale Chorób Afektywnych oraz wolontariatu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie.

Szkolenia i kursy:

 • Terapia uzależnień w praktyce - case study - Akademia dla Specjalistów działająca przy NZOZ Diamed,
 • Pierwszy kontakt z pacjentem/klientem - WIP DZMR,
 • Praca psychoterapeutyczna z pacjentem z osobowością borderline – Psychotesto.
Mgr Adam Piętka