Zdrada – czy możliwe jest odbudowanie związku po zdradzie? 

Zdrada powszechnie rozumiana jest jako coś złego, na ogół jako intymny kontakt z inną osobą i ukrywanie tego w sekrecie przed partnerem. Zdrada może być seksualna, ale także emocjonalna. Różne są przyczyny niewierności, a to, czy uda się uratować związek po zdradzie zależy od wielu czynników. 

Jeśli doświadczasz kryzysu w związku warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże przejść przez trudne momenty. W MindHealth prowadzimy terapie dla par oraz dla psychoterapię indywidualną. Zapraszamy do umówienia się na konsultację.

Pacjent u psychologa w Warszawie

Spis treści

Czym jest zdrada?

Zdradę kojarzymy głównie z fizycznym zbliżeniem z inną, poza partnerem, osobą. Jednak pojęcie zdrady jest wielopłaszczyznowe i uwarunkowanie naszymi potrzebami. Przykładowo można mówić o zdradzie emocjonalnej, która oznacza zbliżenie psychiczne do kogoś innego i utrzymywanie tego w sekrecie, w tajemnicy, przed partnerem. Oczekiwania wobec związku i drugiej osoby warunkują postrzeganie zdrady - niekoniecznie musi dojść do stosunku seksualnego lub innej formy fizycznego zbliżenia. Jedna definicja jest pewna - zdrada to świadome i intencjonalne ukrywanie relacji przed swoim partnerem.

Dla mężczyzn zdrada oznacza na ogół życie seksualne poza związkiem, natomiast kobiety częściej postrzegają ją jako przekroczenie granicy zażyłości z inną osobą. 

Przyczyny zdrady

Zdrada może mieć wiele przyczyn, zależą one od indywidualnej sytuacji danej osoby. Można także zaznaczyć, że kobiety decydują się na zdradę z przyczyn emocjonalnych, tłumacząc niewierność brakiem emocjonalnego wsparcia, poczuciem osamotnienia w związku, niskim poczuciem własnej wartości. Dużo rzadziej decydują się na zdradę tylko dla samego seksu, częściej budują relację z osobą trzecią.

W przypadku mężczyzn częściej dopuszczają się zdrady, aby urozmaicić swoje życie seksualne, przy czym również tłumaczą swoje zachowanie względami emocjonalnymi, jak problemy w związku, rutyna, brak doznań. 

Uczuciowy dystans w związku, brak zrozumienia oraz rozmowy z partnerem mogą przyczyniać się do zdrady. Dlatego o związek należy dbać i rozmawiać o swoich potrzebach, także potrzebie doznań seksualnych i urozmaiconego seksu. 

Osoby, które obracają się w środowisku, w którym przyjęto romans na boku za coś normalnego lub nawet godnego pochwały, mają większe predyspozycje do zdrady. Niektórzy wyrośli w domu, w którym było wiadomo, że jedno z rodziców (lub oboje) spotykają się kimś, dlatego taki przykład z domu rodzinnego może skutkować chęcią spróbowania zdrady. Wypity alkohol podczas imprezy sprzyja zdradzie seksualnej, nie emocjonalnej. 

Objawy zdrady

Ciężko mówić o objawach, które jednoznacznie wskazują na zdradę. Niezadowolenie ze związku, brak satysfakcjonującego życia seksualnego, częste nieobecności w domu, omijanie rodzinnych uroczystości mogą wskazywać w pierwszej kolejności na fakt, że dzieje się coś niepokojącego, ale niekoniecznie jest to od razu zdrada. Ukrywanie wiadomości, telefonu, zmiana haseł czy podejrzane wydatki powinny skłonić do refleksji drugą osobę. Nie należy bagatelizować żadnych przesłanek, które wskazują, że w waszym związku dzieje się źle.

Nie ma jasnych objawów zdrady, czasami pozostaje ona w ukryciu przez długi okres czasu, a do jej odkrycia dochodzi zupełnie przypadkowo lub podczas naruszenia prywatności partnera i sprawdzenia jego telefonu. 

Zdrada – czy możliwe jest odbudowanie związku po zdradzie? 

Co oznacza zdrada?

Zdrada może oznaczać koniec związku, bez względu czy jest to zdrada fizyczna czy emocjonalna. Jednak zdrada bardzo często potwierdza to, co było wiadome już wcześniej - że związek nie jest udany i stanowi sygnał, bodziec do zmiany. Niektórzy uważają, że zdrada zdradzie nierówna, inaczej traktując jednorazowy wybryk, np. pod wpływem dużej ilości alkoholu, a inaczej flirt czy zdradę długofalową, podczas której buduje się relacje z drugą osobą. Podejście do tematu zdrady jest bardzo indywidualne.

Zdrada dla osoby zdradzonej jest bardzo trudnym doświadczeniem, związanym z uczuciem porzucenia, bezradności, frustracji, poczuciem odpowiedzialności za zdradę ze strony partnera, obniżeniem poczucia własnej wartości. Osoba zdradzająca może zachowywać się w sposób obarczający winą drugą osobę za brak satysfakcji ze związku, a więc de facto za to, że do zdrady doszło. 

Zdrada kwestionuje przyszłość pary, ale nie zawsze oznacza zakończenie związku. Niektórzy decydują się naprawić swój błąd i przepraszają, mają poczucie winy za to, co zrobili, chcą ratować związek. Jednak druga strona może mieć problemy z ponownym zaufaniem, odczuwać złość, a także nie chcieć kontynuować takiej relacji, mimo że partner prosi o wybaczenie. Niektórzy są także przekonani, że niewierny partner zdradzi ponownie, chcąc zaspokoić potrzebę doznań.

 Osobom zdradzonym trudniej nawiązać nową relację, rozpocząć życie na nowo. Często potrzebują wsparcia psychoterapeuty, aby uporać się ze swoimi uczuciami oraz wyciągnąć wnioski z sytuacji, w jakiej się znalazły. Osoby zdradzone większą wagę będą przykładały do kontroli partnera, co także nie jest dobre dla związku, podobnie jak wypominanie zdrady. Czasami jedyną opcją, aby na nowo odnaleźć szczęście i spokój w związku jest jego zakończenie i związanie się z innymi osobami. Nie jest to jednak regułą.

Czy warto wybaczyć zdradę? Wiele zależy od okoliczności zdrady w związku, jej rodzaju, a także relacji partnerów i tego, czy chcą nadal być razem i walczyć o swój związek. Jeśli dla jednej osoby zdrada jest niszcząca, przekreśla dalszą relację, to przeprosiny tego nie zmienią. 

Źródła

  1. E. Klepacka-Gryz, Dlaczego zdradzamy?, Zwierciadło, dostęp 15.01.2024;
  2. M. Lew-Starowicz, Zdrada to nie zawsze tylko seks, „Esquire” nr 5 wrzesień/październik 2017, s. 26;
  3. Z. Lew-Starowicz, Wszystko da się naprawić, Warszawa 2015;

Szukasz dobrego psychologa? Sprawdź ofertę MindHealth:

Zdrada – czy możliwe jest odbudowanie związku po zdradzie?