Specjaliści

Mgr Wiktor Warych

Specjalista zajmuje się:

  • dziećmi 0-14 lat,
  • młodzieżą 14-18 lat,
  • dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

Kwalifikacje i doświadczenie:

Studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z tytułem magistra Psychologii ukończył w roku 2017. W tym samym roku skończył Studium Terapii Uzależnień prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. W 2021 r. ukończył studia podyplomowe „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu”. Jest to innowacyjne podejście pozwalające na zaproszenie do współpracy na rzecz pacjenta całej sieci wsparcia, w skład której wchodzić mogą członkowie rodziny, przyjaciele, czy przedstawiciele instytucji. Posiada certyfikaty diagnostyczne umożliwiające prowadzenia diagnozy w zakresie zróżnicowanych zaburzeń dzieci i młodzieży, w tym certyfikat badania poprzez ustrukturyzowaną obserwację „ADOS”. Jest to złoty standard diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu w krajach Europy Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Od kilku lat dzięki rodzimej adaptacji może być stosowany również w Polsce.

Doświadczenie zawodowe uzyskiwał między innymi, pracując jako psycholog w Domu Dziecka w Kostowcu, jako psychoterapeuta uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu oraz w Ośrodku Stacjonarnym Leczenia Uzależnień dla dzieci i młodzieży KARAN, a także prowadząc konsultacje, diagnozę i psychoterapię w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany. Posiada doświadczenie w diagnozie oraz pracy psychoterapeutycznej zarówno indywidualnej, jak i grupowej z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, uzależnieniami behawioralnymi i substancjalnymi, depresją, zaburzeniami lękowymi, czy OCD.

Mindhealth logo