Specjaliści

Mgr Paulina Bicz

Logopeda, neurologopeda, audiolog ogólny, terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta międzynarodowej metody ETTHNO (Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w logopedii/neurologopedii wg koncepcji Esther de Ru).

Mgr Paulina Bicz ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest także absolwentką podyplomowych studiów neurologopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach i szkołach (integracyjnych, specjalnych), poradniach, gabinecie neurologopedycznym, Oddziale Rehabilitacyjnym, a także pracowni audiologicznej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzi także zajęcia profilaktyczne w żłobku.

Zajmuje się konsultowaniem, diagnozowaniem, planowaniem oraz prowadzeniem terapii logopedycznych oraz neurologopedycznych. Wyznaje zasadę holistycznego podejścia do Pacjenta. Na co dzień pracuje z osobami z zespołami genetycznymi, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, niedokształceniem mowy o typie afazji, dyslalią, dysglosją, dysfagią, dyzartią, opóźnionym rozwojem mowy, centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, trudnościami głosowymi, oddechowymi i artykulacyjnymi.

Przyjmuje w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdańsku przy ul. Mikołaja Gomółki.

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę
Mindhealth logo