Specjaliści

Mgr Olga Ćwik-Włodarska

Magister Olga Ćwik-Włodarska jest absolwentką kierunku Psychologia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Negocjacji i Mediacji w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Stale podnosi swoje kwalifikacje przez uczestnictwo w wielu szkoleniach. Ukończyła m.in. Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Szkolenie na Oddziale Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Westfalskiej Klinice Psychiatrycznej w Dortmundzie w Niemczech, Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Aktualnie doskonali się zawodowo w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im Hanny Segal w Warszawie. Posiada uprawnienia certyfikowanego psychoterapeuty (PTPK), pełni obowiązki kierownika specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej w Szpitalu Psychiatrycznym w Pruszkowie oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Warszawie.

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 roku życia. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par. Zajmuje się pacjentami z problemem depresji, lęku, kryzysem wartości, niską samooceną i utratą sensu. Służy pomocą w sytuacjach kryzysowych, takich jak utrata bliskich i trudne zmiany sytuacji życiowej. Wspiera pacjentów doświadczających wewnętrznego kryzysu, mających problemy w relacjach z bliskimi oraz borykających się z trudnościami emocjonalnymi. Pomaga radzić sobie z wypaleniem zawodowym, przewlekłym stresem oraz trudnościami w relacjach zawodowych. Zajmuje się również zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami odżywiania.

Mindhealth logo